Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 105/2007/NQ-HĐND về công bố các Nghị quyết hết hiệu lực

Số/ký hiệu Nghị quyết số 105/2007/NQ-HĐND về công bố các Nghị quyết hết hiệu lực
Trích yếu
Nghị quyết số 105/2007/NQ-HĐND về công bố các Nghị quyết hết hiệu lực
công bố các Nghị quyết hết hiệu lực

File đính kèm
Ngày ban hành 27/12/2007
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 12