Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 39/2005, thu phí tỉnh lộ 16

Số/ký hiệu kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 39/2005, thu phí tỉnh lộ 16
Trích yếu

Thu phí tỉnh lộ 16kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 39/2005, thu phí tỉnh lộ 16

Thu phí tỉnh lộ 16
File đính kèm​:
Ngày ban hành 09/11/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 4 (2004-2010)