Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 41/2005 về việc Xác nhận kết quả miễn nhiệm HTND

Số/ký hiệu Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 41/2005 về việc Xác nhận kết quả miễn nhiệm HTND
Trích yếu
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII, Nghị quyết số 41/2005 về việc Xác nhận kết quả miễn nhiệm HTND
 
File đính kèm:
nqso-41-mienhtnd new.docnqso-41-mienhtnd new.doc
Ngày ban hành 30/10/2006
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp 5 (2004-2010)