Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(05) ​Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (05) ​Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND
Trích yếu

​Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về việc điều chỉnh chỉ tiêu, quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Đồng Nai và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2014 tỉnh Đồng Nai.​

NQ-119.pdfNQ-119.pdf

Ngày ban hành 11/07/2014
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 10 (Nhiệm kỳ 2011-2016)