Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(18) ​Nghị quyết 154/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (18) ​Nghị quyết 154/NQ-HĐND
Trích yếu

Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 14/7/2015 về việc xác nhận miễn nhiệm Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016​

NQ 154.PDFNQ 154.PDF

Ngày ban hành 16/07/2015
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 14 (Nhiệm kỳ 2011 -2016)