Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

(05) ​Nghị quyết 167/NQ-HĐND

Số/ký hiệu (05) ​Nghị quyết 167/NQ-HĐND
Trích yếu

Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015​

NQ 167.PDFNQ 167.PDF

Ngày ban hành 16/07/2015
Người ký Trần Văn Tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 14 (Nhiệm kỳ 2011 -2016)