Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (10 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1Nghị quyết 24/2004 về dự toán ngân sách14/11/2006​Nghị quyết 24/2004 về dự toán ngân sách File đính kèm:nq24dtns new.DOC​
2Nghị quyết 26/2004, giao vốn XDCB 200514/11/2006​Nghị quyết 26/2004, giao vốn XDCB 2005​ File đính kèm: nq26giaovonxdcb new.doc
3Nghị quyết số 23/2004, kỳ 3, K VII14/11/2006​Nghị quyết số 23/2004, kỳ 3, K VII File đính kèm​:nq-23-ktxh2005 new.doc
4Nghị quyết số 25, kỳ họp thứ 3, Khóa VII14/11/2006​Nghị quyết số 25, kỳ họp thứ 3, Khóa VII File đính kèm​:nq25qt2003 new.DOC
5Nghị quyết số 27/2004, điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 201014/11/2006Nghị quyết số 27/2004, điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 2010File đính kèm:nq27qhsddat-2010 new.DOC
6Nghị quyết số 29/2004, giao biên chế 200514/11/2006​Nghị quyết số 29/2004, giao biên chế 2005 File đính kèm​:nq29bche2005 new.doc
7Nghị quyết số 30/2004, nâng cao chất lượng giáo dục14/11/2006Nghị quyết số 30/2004, nâng cao chất lượng giáo dụcFile đính kèm:nq30nangcaoclgd new.doc
8Nghị quyết số 31/2004, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã14/11/2006​Nghị quyết số 31/2004, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã File đính kèm​:nq31cscbxa new.doc
9Nghị quyết số 32/2004, cơ cấu cơ quan chuyên môn theo NĐ 17114/11/2006​Nghị quyết số 32/2004, cơ cấu cơ quan chuyên môn theo NĐ 171 File đính kèm​:nq32-cocaucoquan new.doc
10Nghị quyết số 33/2004, chương trình hoạt động HĐND năm 200514/11/2006​Nghị quyết số 33/2004, chương trình hoạt động HĐND năm 2005 File đính kèm​:nq33 new.doc