Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (18 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết 152/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 12 HĐND khóa VIII​ nq-152-2014-1.PDF
2(02) Nghị quyết 151/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2015​ nq-151-2014-1.PDF
3(03) Nghị quyết 150/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2015​ nq-150-2014-1.PDF
4(04) Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020​ nq-149-2014-1.PDF
5(05) Nghị quyết 148/2014/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 148/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về mức ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020​ nq-148-2014-1.PDF
6(06) Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​ nq-147-2014-1.PDF
7(07) Nghị quyết 146/2014/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 quy định mức thu, sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​ nq-146-2014-1.PDF
8(08) Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND11/12/2014Nghị quyết số 145/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019​ nq-145-2014-1.PDF
9(09) Nghị quyết 144/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về dự án thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 tỉnh Đồng Nai​ nq-144-2014-1.PDF
10(10) Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​ nq-143-2014-1.PDF
11(11) Nghị quyết 142/2014/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 142/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về việc thông qua vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí dự án đầu tư đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)​ nq-142-2014-1.PDF
12(12) Nghị quyết 141/2014/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015​ nq-141-2014-1.PDF
13(13) Nghị quyết 140/2014/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 140/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2015​. nq-140-2014-1.PDF
14(14) Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2015​. nq-139-2014-1.PDF
15(15) Nghị quyết 138/2014/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 138/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 2)​ nq-138-2014-1.PDF
16(16) Nghị quyết 137/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về việc quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2013​. nq-137-2014-1.PDF
17(17) Nghị quyết 136/NQ-HĐND11/12/2014​Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai phụ trách tài chính, nhiệm kỳ 2011-2016​ nq-136-2014-1.PDF
18(18) Nghị quyết 135/NQ-HĐND11/12/2014Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu nq-135-2014-1.PDF