Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Góp ý về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Đăng ngày: 11/07/2019
​Theo dự thảo, những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự mới chỉ hướng đến nhóm đối tượng có liên quan đến người phải thi hành án, chưa quy định đến những hành vi bị nghiêm cấp của chính bản thân người phải thi hành án. 

     1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
    Nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; dự thảo đã xác định rõ phạm vi điều chỉnh về các hình phạt, biện pháp tư pháp đối với cá nhân và pháp nhân thương mại.
     2. Về giám sát việc thi hành án hình sự (Điều 6)
     Đề nghị bổ sung nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác thi hành án hình sự.
    Lý do đề nghị bổ sung: Vì hoạt động HĐND gắn liền với hoạt động của chính quyền địa phương trong khi công tác Thi hành án hình sự có thể thực hiện tại cơ sở nhà nước quản lý hoặc tại cộng đồng do đó vai trò của chính quyền địa phương cần được phát huy.
    3. Về những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự (Điều 10)
     3.1. Theo dự thảo, những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự mới chỉ hướng đến nhóm đối tượng có liên quan đến người phải thi hành án hình sự, chưa quy định đến những hành vi bị nghiêm cấp của chính bản thân người phải thi hành án. Trong khi đó, thi hành án hình sự cần sự phối hợp cả hai phía do đó đề nghị bổ sung vào dự thảo.
     3.2. Thực tế có xảy ra trường hợp sử dụng lao động là người đang thi hành án phạt tù bằng cách đưa ra khỏi nơi thi hành và giao cho một số công việc nào đó dẫn đến người thi hành án bỏ trốn. Từ thực tế trên, đề nghị bổ sung một hành vi nghiêm cấm là “sử dụng không hợp pháp sức lao động của người thi hành án phát tù”.
    3.3. Bên cạnh đó, nhất trí bổ sung nội dung bảo đảm nguyên tắc không kỳ thị, không phân biệt đối xử hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án.
     4. Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự (điều 11)
    Dự thảo quy định có 03 cơ quan gồm: Trại tạm giam; Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn vị quân đội cấp trung đoàn và tương đương. Đề nghị bổ sung các cơ sở khám, chữa bệnh.
    Lý do đề nghị bổ sung: Vì bắt buộc chữa bệnh cũng là một biện pháp thi hành án mà chữa bệnh phải thực hiện ở cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở này cũng cần theo dõi, giám sát do đó cần bổ sung chủ thể này thành cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự.
    5. Về sử dụng kết quả lao động của phạm nhân (Điều 34)
   Thống nhất với quy định bổ sung về việc chi trả một phần công lao động cho phạm nhân để bảo đảm tốt quyền lợi của phạm nhân, đồng thời, tạo động lực cho phạm nhân phấn đấu lao động, giáo dục cải tạo trong quá trình chấp hành án phạt tù. Phạm nhân được gửi số tiền được nhận cho người thân hoặc gửi trại giam quản lý, được sử dụng theo quy định hoặc được nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù.
    Tuy nhiên đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm quyết định và tự chịu trách nhiệm việc chi trả, mức chi trả phù hợp vì Dự thảo ghi nhận quyền khiếu nại, tố cáo của người thi hành án hình sự nên có thể dẫn đến khiếu nại, tố cáo phức tạp về vấn đề này.
      6. Về quy định tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Điều 45)
    Đề nghị bổ sung điều luật quy định về “chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng”.  trong đó xác định trách nhiệm của các cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc tổ chức chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện.
     Lý do đề nghị bổ sung là để phạm nhân được chuẩn bị về tâm lý, tình cảm từ đó có sự hòa nhập tốt nhất đồng thời cũng thể hiện sự nhân đạo của pháp luật về thi hành án hình sự.
     7. Về chế độ giáo dục đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi (Điều 74)
     Đề nghị bổ sung quy định “phổ cập trung học cơ sở” là chương trình giáo dục bắt buộc đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.
     Lý do đề nghị bổ sung: Việc xác định chương trình giáo dục bắt buộc chương trình tiểu học, phổ cập trung học cơ sở là rất cần thiết, phù hợp với Luật Giáo dục và khả thi trong điều kiện hiện nay.
      8. Quyền của trẻ em khi mẹ chấp hành hình phạt tù (Điều 51)
    Đề nghị cần bổ sung quy định bảo đảm chế độ ăn, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với trường hợp trẻ em phải ở cùng mẹ trong trại giam. Theo đó, trẻ em dưới 36 tháng tuổi, trẻ em trên 36 tháng tuổi trong thời gian chờ đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong trại giam được hưởng chế độ ăn, mặc, ở, cấp phát nhu yếu phẩm và được chăm sóc y tế, khám chữa bệnh.
    Lý do đề nghị bổ sung: Để bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và theo quy định của Luật Trẻ em, các điều ước Quốc tế về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em mà Việt nam đã ký kết.
    9. Một số nội dung khác
     - Năm 2017 có vụ việc tử tù Nguyễn Hải Dương mong muốn được hiến xác cho y học để chuộc lại 1 phần lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ. Nhưng nguyện vọng đó của Dương không được chấp nhận. Trong khi đó thực tế ngành y có nhu cầu nhận thi hài để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
     Do đó đề nghị bổ sung nội dung trên vào dự thảo luật cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay cũng như nguyện vọng của một số người phải thi hành án hình sự.
     - Về trách nhiệm quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước hạn có điều kiện, người được hưởng án treo, người thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ: Theo quy định hiện nay do UBND cấp xã giao Công an xã đảm nhận. Tuy nhiên trên thực tế cần sự phối hợp giữa Công an xã với cá nhân cụ thể (như người có tư cách đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cư; có kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội, có kiến thức về pháp luật hoặc được đào tạo, tập huấn về pháp luật) sẽ hiệu quả hơn đồng thời tránh tập trung quá nhiều việc cho Công an cấp xã. Do đó nên quy định Công an xã chịu trách nhiệm chính và cá nhân được giao có trách nhiệm phối hợp.
     - Thời gian qua ở một số địa phương gặp khó khăn trong việc giam giữ người chờ thi hành án tử hình. Do đó, dự thảo Luật trình Quốc hội cần bổ sung các quy định để khắc phục các hạn chế hiện nay trong công tác thi hành án tử hình, nhất là thời gian người bị kết án tử hình bị giam giữ chờ thi hành án quá lâu.
​Nguyễn Thị Oanh