Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hoạt động giám sát liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày: 14/07/2019
​Hoạt động giám sát bao gồm giám sát chuyên đề; giám sát công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác tiếp công dân

​    Từ năm 2014 đến nay, Đảng đoàn đã lãnh đạo Thường trực, Ban Pháp chế và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện 30 cuộc khảo sát giám sát về các nội dung có liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Giám sát việc giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm của TAND tỉnh; công tác thi hành án dân sự; việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tôi phạm, kiến nghị khỏi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thi hành án dân sự tại TAND tỉnh, kết quả theo dõi việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện pháp luật về tố tụng hành chính đối với UBND huyện, và các thành phố trực thuộc tỉnh khi tham gia các vụ án hành chính tại Tòa án; các vụ việc cụ thể theo đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách hành chính...
   TCD.JPG
            Một buổi tiếp công dân với sự tham dự của lãnh đạo ngành Tư pháp


 Qua giám sát, HĐND tỉnh đã có những kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện tốt hơn nữa chức năng quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực.
    Giám sát công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 2.665 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị cúa công dân, đơn thuộc lĩnh vực tư pháp chiếm tỷ lệ 25% so với tổng số đơn tiếp nhận. Nội dung liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chế độ chính sách; ô nhiễm môi trường; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác quản lý trật tự đô thị; tình hình an ninh trật tự tại địa phương; tố cáo liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục THADS các cấp....
     Kết quả, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã xử lý 2.665 đơn/2.665 đơn đơn (đạt tỷ lệ 100%) thông qua các hình thức: có văn bản trả lời, hướng dẫn cho công dân; chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân; theo dõi không xử lý do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn gửi đến đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp.
     Ngoài ra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh còn tổ chức giám sát đơn của bà Dương Thị Thành, cư ngụ tại huyện Thống Nhất; ông Lê Quốc Tuấn, bà Phạm Thị Kim Hoa, ông Lê Thanh Mai, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, cùng cư ngụ tại thành phố Biên Hòa, khảo sát theo đơn của bà Trịnh Thị Tươi, cư ngụ tại thị xã Long Khánh và ông Nguyễn Ngọc Tấn, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu.
     Một số trường hợp công dân đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh vẫn tin tưởng gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Ban Pháp chế HĐND tỉnh để trình bày nội dung vụ việc và kiến nghị Ban Pháp chế xem xét, giám sát kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tiến hành tố tụng. Sau khi xem xét nội dung, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả giải quyết vụ việc để Ban theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh.
     Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp, Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 03 buổi làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh do HĐND tỉnh chuyển nhằm bảo đảm việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó đánh giá, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm giải quyết và trả lời những đem thư của công dân do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, tuy nhiên vẫn còn một số vụ việc còn kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm gây bức xúc cho người dân. Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã có những kiến nghị đối với UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp của tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo do HĐND tỉnh chuyển đến.
     Với trách nhiệm của người đứng đầu, sau khi xem xét nội dung các đơn thư của công dân gửi đến Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đều chuyển về Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo hướng dẫn trả lời đơn, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyển giải quyết hoặc thực hiện kiểm tra, khảo sát, giám sát đối với đơn của công dân.
     Thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành thông báo về lịch tiếp công dân của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh hàng năm. Theo đó, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh duy trì hoạt động tiếp công dân vào sáng thứ 6 hàng tuần tại Trụ sở Tiếp công dân cùa tỉnh. Đồng thời, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng xây dựng lịch tiếp công dân của đại biểu tại địa bàn ứng cử. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để công dân biết và tham dự theo đúng quy định của pháp luật.
    Kết quả từ năm 2014 đến nay, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 423 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (36 lượt tập thể và 387 lượt cá nhân). Tại các buổi tiếp công dân, đại biểu HĐND tỉnh đã giải thích và hướng dẫn công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đồng thời HĐND theo dõi, giám sát.
    Thường trực và các Ban HĐND tỉnh cũng đã chủ động tổ chức 21 buổi tiếp công dân theo đơn kiến nghị của người dân và ban hành thông báo kết quả tiếp công dân theo quy định.
    Ngoài ra, Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh còn tham dự các buổi họp tiếp công dân của Tổng Thanh tra Chính Phủ và Lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh.

 Nguyễn Thị Oanh