Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng tháng 01/2018 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 23/01/2018
​Dự ước đến 31/01/2018, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 184.676 tỷ đồng, tăng 1,45% so với 31/12/2017

​    Ngành Ngân hàng Đồng Nai tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành và của Tỉnh trong tháng 01 năm 2018 để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, cụ thể:

    Dự ước đến 31/01/2018, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 184.676 tỷ đồng, tăng 1,45% so với 31/12/2017. Trong đó, phát hành giấy tờ có giá ước đạt: 1.790 tỷ đồng; tiền gửi ước đạt: 182.886 tỷ đồng.   Tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn ước đạt 167.804 tỷ đồng, tăng 2,30% so với 31/12/2017 (trong đó nợ xấu ước chiếm 1,03% trên tổng dư nợ). Dư nợ cấp tín dụng bao gồm giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt: 3.860 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay ước đạt: 163.944 tỷ đồng, tăng 2,25% so với cuối năm 2017.

     Dòng vốn vẫn điều chỉnh theo cơ cấu tích cực, tập trung đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và phù hợp với chủ trương của Ngành và của Tỉnh. Từ ngày 07/7/2017, NHNN đã điều chỉnh hạ các mức lãi suất điều hành thêm 0,25% và giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên thêm 0,5%; lãi suất ổn định ở mức tương đối thấp và giảm góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

    Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018 vào ngày 09/01/2018, lãnh đạo Agribank và VietinBank cũng cam kết tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Theo lãnh đạo Agribank, từ 10/1/2018 thực hiện giảm 0,5% lãi suất cho vay cả ngắn hạn và trung hạn cho các đối tượng theo hướng dẫn của NHNN. Còn VietinBank, trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Chính phủ, ngay sau Hội nghị ngành Ngân hàng sẽ có chương trình giảm lãi suất cụ thể. Đây là động thái nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/01/2018 và định hướng điều hành của Thống đốc NHNN, với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp.

   Về kết quả thực hiện cho vay đối với một số chương trình tính đến 31/01/2018:

   Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, dư nợ ước đạt 30.939 tỷ đồng, tăng 0,20% so với cuối năm 2017, chiếm tỷ trọng 18,44% so với tổng dư nợ. Trong tổng dư nợ cho vay. ước có 4.486 tỷ đồng dư nợ không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỷ trọng 14,5% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55.

    Cho vay đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ước đạt 40.968 tỷ đồng, tăng 0,19% so với cuối năm 2017.

     Dư nợ cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, dư nợ ước đạt 13,779 tỷ đồng, số lãi tiền vay được hỗ trợ lũy kế từ đầu năm ước đạt 0,09 tỷ đồng.

     Dư nợ cho vay xuất nhập khẩu, ước đạt 21.997 tỷ đồng, giảm 6,82% so với 31/12/2017, chiếm tỷ trọng 13,41% so với tổng dư nợ trên địa bàn. Trong đó, cho vay xuất khẩu ước đạt 11.078 tỷ đồng, giảm 8,04% so với đầu năm.​

    Dư nợ cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 chính phủ, ước đạt 37.253 tỷ đồng, tăng 2,99% so với 31/12/2017, chiếm tỷ trọng 22,7% so với tổng dư nợ.

    Dư nợ cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ, ước đạt 660 tỷ đồng, tăng 3,93% so với 31/12/2017.    Cho vay theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN Việt Nam về cho vay nhà ở của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, đến 31/12/2016 các TCTD trên địa bàn đã giải ngân 257,5 tỷ đồng (do đã ngưng giải ngân từ 01/01/2017 theo quy định) đối với 443 khách hàng vay mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và xây dựng nhà ở xã hội (dư nợ đến 31/01/2017 ước đạt 170 tỷ đồng).​

    Nguyễn Bình