Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh quý I năm 2018

Đăng ngày: 13/04/2018
​Trong quý I năm 2018, các hoạt động của HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.​

Về hoạt động khảo sát, giám sát: Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 31 cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát về 12 nội dung (tăng 47,6% số cuộc và 71,4% số nội dung so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 05 cuộc khảo sát, giám sát về 03 nội dung; Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức 05 cuộc khảo sát, giám sát về 02 nội dung: - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức 13 cuộc khảo sát, giám sát về 04 nội dung; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức 08 cuộc khảo sát về 03 nội dung. Một số nội dung giám sát như: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ 600 quản lý; việc thực hiện “Đề án sữa học đường"; công tác phòng chống cháy nổ; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác hỗ trợ trong dịp Tết; kết quả thực hiện chính sách pháp luật về lao động; việc thực hiện chương trình khuyến công…. Thông qua khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: Thường trực HĐND, các ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 11 lượt công dân (gồm 03 lượt tập thể và 07 lượt cá nhân) đến phản ánh, kiến nghị các nội dung liên quan đến bồi thường, tái định cư Dự án Nhà máy nước Nhơn Trạch, dự án đường Hương Lộ 2; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại các quyết định của cơ quan nhà nước; việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân. Tại các buổi tiếp công dân, đại biểu HĐND tỉnh đã giải thích và hướng dẫn công dân chấp hành quy định của pháp luật. Thông qua công tác tiếp công dân và nhận đơn qua đường bưu điện, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 131 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân (tăng 101,5% so với cùng kỳ năm 2017). Nội dung liên quan đến việc tranh chấp đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc triển khai thực hiện các dự án; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; công tác điều tra, xét xử, thi hành án; các chế độ, chính sách; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; khiếu nại các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước. Kết quả, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã xử lý 131/131 đơn (đạt tỷ lệ 100%), gồm: Có văn bản hướng dẫn, trả lời đơn cho công dân 18 đơn; chuyển 46 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân; lưu không xử lý 67 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn đồng gửi đến nhiều cơ quan  trong đó đã gửi đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp. Ngoài ra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đang nghiên cứu tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, cá nhân có liên quan trong quá trình tiến hành tố tụng theo đơn của bà Nguyễn Thị Mùi, cư ngụ tại thị xã Long Khánh.

tiep xuc cu tri long khanh 2.JPG 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh
 

Về tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri nơi ứng cử lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi cư trú sau kỳ họp thứ 5 để báo cáo kết quả kỳ và thu thập ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Kết quả tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 đã có 81/86 đại biểu tham dự tiếp xúc tại 84 điểm với 4.592 lượt cử tri tham dự và phát biểu, phản ánh, kiến nghị 461 lượt ý kiến. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị hướng dẫn, giải thích và trả lời trực tiếp cho cử tri tại buổi tiếp xúc. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển 43 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản phân công các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh để báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 HĐND tỉnh theo quy định.

chu Tuan giao ban.jpg 
Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện
 

Ngoài ra, trong quý I, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh còn thực hiện một số hoạt động khác như: Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 10 nội dung UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnhl; cho ý kiến 03 đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND tỉnh; góp ý 02 dự thảo Luật theo đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ban HĐND tỉnh góp ý các nội dung Sở, ngành xin ý kiến theo lĩnh vực phụ trách; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao Ban với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND cấp huyện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức thăm và tặng quà đối với các đối tượng chính sách, cử tri có hoàn cảnh khó khăn và một số cá nhân có đóng góp cho hoạt động của HĐND tỉnh.

Tuyết Anh