Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh trong tháng 8 năm 2017

Đăng ngày: 18/08/2017
​Trong tháng 8 năm 2017, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đã đề ra. Hoạt động giám sát, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư được thực hiện theo quy định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện được chú trọng, qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

​    Một số hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh trong tháng 8 năm 2017 như sau: 

    Về hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, căn cứ chương trình giám sát năm 2017 và tình hình thực tiễn của địa phương, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và ban hành các quyết định giám sát để tổ chức thực hiện trong tháng 8 và tháng 9. Theo đó, trong tháng, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát trực tiếp và làm việc với UBND phường Xuân Thanh về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trịnh Thị Tươi, qua đó nắm bắt thông tin để xử lý đơn theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tiếp và làm việc với các Đoàn khảo sát, giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

      Về công tác tiếp công dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh duy trì trực tiếp công dân theo lịch đã đề ra. Qua đó, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp 01 lượt công dân đến kiến nghị xem xét việc giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành. Tại buổi tiếp công dân, đại biểu HĐND tỉnh đã giải thích và hướng dẫn công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật. Thông qua công tác tiếp công dân và nhận đơn qua đường bưu điện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 33 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Kết quả, đã xử lý 33/33 đơn, gồm: Có văn bản hướng dẫn, trả lời đơn cho công dân 01 đơn; chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân 12 đơn; Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát 01 đơn; lưu không xử lý 19 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn gửi đến đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp.

20945344_1972270016120280_2123311700_o.jpg 
 Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 
 
     Về hoạt động tiếp xúc cử tri, thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBMTTQVN cấp huyện tổ chức cho đại biểu thuộc tổ tiếp xúc cử tri nơi cư trú và nơi ứng cử để thông báo kết quả kỳ họp và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri từ ngày 24/7 đến ngày 11/8/2017. Thường trực HĐND tỉnh đang tổng hợp và sẽ chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đến UBND tỉnh và của cấp Trung ương đến Đoàn ĐBQH tỉnh để xử lý, giải quyết và trả lời cho cử tri. 

IMG_8197.JPG 
 
 Chủ trì Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện

     Ngoài ra, trong tháng 8, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh còn thực hiện một số nội dung khác như: Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hảnh của UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tập thể lần thứ 10 để đánh giá kết quả thực hiện kết luận tại phiên họp thứ 9, phê chuẩn ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và quyết định nhân sự Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Biên Hòa (Tổ Biên Hòa 2); Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện để đánh giá kết quả phối hợp trong 6 tháng đầu năm và thảo luận, đề ra chương trình phối hợp hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2017. Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để đánh giá kết quả phối hợp hoạt động trong quý II và đề ra phương hướng hoạt động trong quý III năm 2017.

       Tuyết Anh