Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hoạt động nổi bật tháng 02 năm 2018 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 12/02/2018
​Trong tháng 02, hoạt động của HĐND tỉnh đã được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Hoạt động giám sát được Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tập trung vào công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, đảm bảo cho người dân được đón Tết an toàn, đầm ấm; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định, kịp thời ghi nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân. Những kiến nghị, đề xuất giữa hai kỳ họp đều được Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến kịp thời, đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh tại địa phương.

Về hoạt động khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã chủ trì tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 18 cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát về công tác đảm bảo phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Trong đó,  Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 01 cuộc khảo sát về việc thi công dự án nút giao thông ngã tư Dầu Giây kết nối Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 tại huyện Thống Nhất; Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức 03 cuộc khảo sát, giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì và phối hợp tổ chức 09 cuộc khảo sát, giám sát về 03 nội dung:  Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết,  việc thực hiện điều chỉnh lương và hỗ trợ, chăm lo cho công nhân trong dịp Tết, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp tổ chức 05 cuộc khảo sát về 02 nội dung: Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết,  và công tác phục vụ Tết tại các bến xe, doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã. Thông qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: Trong tháng 2, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp 06 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.Thông qua công tác tiếp công dân và nhận đơn qua đường bưu điện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 50 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Nội dung liên quan đến việc tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc triển khai thực hiện các dự án, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác điều tra, xét xử, thi hành án… Kết quả, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã xử lý 50/50 đơn, gồm: Có văn bản hướng dẫn, trả lời đơn cho công dân 07 đơn; chuyển 17 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân; lưu không xử lý 26 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn đồng gửi đến nhiều cơ quan trong đó đã gửi đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp. 

Ngoài ra, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh còn thực hiện một số hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ như: Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 02 nội dung UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành tại địa phương; Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết quy định thời gian, biểu mẫu lập dự toán thu NSNN - chi NSĐP hàng năm và báo cáo quyết toán NSNN hàng năm của các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao Ban với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND cấp huyện nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban HĐND trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội; Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tham gia các Đoàn của tỉnh thăm và tặng quà các đối tượng chính sách; tham gia viếng căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1 tại huyện Trảng Bom và huyện Long Thành; viếng và dâng hương tại các Di tích lịch sử, Đền thờ liệt sỹ, Nghĩa trang liệt sỹ…

Trên cơ sở kết quả hoạt động trong tháng 02 và chương trình hoạt động năm 2018, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đề ra chương trình hoạt động trong tháng 3 năm 2018, trong đó, tiếp tục tổ chức khảo sát, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; duy trì công tác tiếp công dân hàng tuần tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tại địa bàn ứng cử; x ử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; tiếp tục phối hợp UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Tuyết Anh