Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ba nghị quyết về công tác nhân sự

Đăng ngày: 11/12/2018
​Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua ba nghị quyết về công tác nhân sự.

​    

IMG_7851.JPG

Ông Phạm Việt Phương - Chánh VP UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Theo chương trình kỳ họp, tại phiên chiều ngày 05/12/2018, ông Đinh Quốc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh đã trình kỳ họp 02 tờ trình về công tác nhân sự, gồm: Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Huy Hoàng - Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (chuyển công tác khác); ông Viên Hồng Tiến - Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (chuyển công tác khác) và Tờ trình đề nghị giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc Cường - Chánh Thanh tra tỉnh và ông Phạm Việt Phương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ông Võ Văn Phước - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thay mặt Tòa án nhân dân tỉnh trình tờ trình đề nghị miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phùn Y Phu (nghỉ công tác). Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh, miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân tỉnh và bầu thành viên UBND tỉnh theo đúng quy định về công tác nhân sự.

IMG_7846.JPG
 Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chức mừng các đồng chí mới được bầu

 và miễn nhiệm

     Kết quả Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 03 nghị quyết về công tác nhân sự; thay mặt cho những đồng chí được miễn nhiệm và những đồng chí mới được bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ông Phạm Việt Phương - Chánh VP UBND tỉnh trân trọng cảm ơn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu Ủy viên UBND tỉnh và hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Xuân Huyên