Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Hội nghị giao ban giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với HĐND cấp huyện

Đăng ngày: 18/01/2018
​Sáng ngày 17/01/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp năm 2017 và đề ra chương trình phối hợp năm 2018 giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với HĐND cấp huyện.

Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Xuân Thống - Phó Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh; ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, phó các Ban HĐND tỉnh; Tổ trưởng hoặc Tổ phó của 09/12 Tổ đại biểu (vắng Tổ Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc); đại diện lãnh đạo các sở thuộc UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo đánh giá kết quả phối hợp năm 2017 và chương trình phối hợp năm 2018 giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với HĐND cấp huyện.

anh Tien Tu phap giao ban 2017.jpg 
 Ông Viên Hồng Tiến - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp 
phát biểu tại Hội nghị
 

Theo đó, Hội nghị đánh giá trong năm 2017, công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra; kịp thời áp dụng các quy định mới của pháp luật như Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vào hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Công tác tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện theo nội dung đã được phân công, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND hai cấp, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, qua đó đưa ra các kiến nghị giám sát có tính khả thi; các kết luận giám sát đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành và được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác tiếp xúc cử tri được phối hợp tổ chức chu đáo; tạo thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú và tổ chức tiếp xúc chuyên đề. Ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý và trả lời theo quy định. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được HĐND hai cấp, Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh chú trọng phối hợp thực hiện. Việc xử lý những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND và UBND tỉnh phối hợp giải quyết kịp thời đảm bảo quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, tác động tích cực đến công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

chu Chanh giao ban 2017.jpg 
 Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với UBND, UBMTTQVN tỉnh trong năm 2017 còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Một số sở, ngành vẫn còn lúng túng trong quá trình thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là bước lập đề nghị xây dựng nghị quyết, thực hiện báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với các nghị quyết có xây dựng chính sách; msố nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh hồ sơ chưa đầy đủ, nội dung chưa rõ, do đó Thường trực HĐND tỉnh chưa đủ thông tin để nghiên cứu, xử lý; một số nội dung kết luận giám sát của HĐND chưa hoặc chậm nhận được phản hồi cũng như báo cáo kết quả thực hiện từ các đơn vị có liên quan trực thuộc UBND tỉnh; bên cạnh đó, quá trình giám sát, thẩm tra những vấn đề quan trọng chưa được lãnh đạo sở, ngành tích cực tham gia, dự trực tiếp trao đổi và giải quyết.

Qua đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác phối hợp năm 2017, Hội nghị đã thống nhất những nội dung cần tập trung phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND và UBMTTQVN tỉnh trong năm 2018 theo quy chế phối hợp hoạt động đã đề ra; trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp trong tổ chức các kỳ họp HĐND, trong hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuyết Anh