Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hội nghị giao ban giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện

Đăng ngày: 10/08/2018
​Ngày 26 tháng 7 năm 2018 tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện trong 6 tháng đầu năm 2018.
​Chủ trì Hội nghị có: Ông Nguyễn Phú Cường - úy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Sơn Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Xuân Thống - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. Tham dự Hội nghị có các ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; phó các Ban HĐND tỉnh; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Hội nghị đã nhất trí đánh giá công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, chủ trì hội nghị lưu ý một số nội dung trong công tác phối hợp 6 tháng cuối năm 2018 như:

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 và kỳ họp bất thường (nếu có) theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, khi có hướng dẫn của ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND tỉnh sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người có chức vụ do HĐND tỉnh bầu, đồng thời triển khai hướng dẫn đến HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với HĐND cấp huyện, UBND, UBMTTQVN tỉnh để tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp về nội dung, thời gian, địa điểm; phối hợp trong triển khai thực hiện và theo dõi việc thực các kiến nghị sau giám sát của các tổ chức HĐND tỉnh.

20180726_090447.jpg Ông Cao Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Thành phát biểu tại Hội nghị
 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong việc tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi cư trú sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thử 7 của HĐND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh trong việc phân loại, chuyên và xử lý, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền quy định. Đồng thời, phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biếu tỉnh tiếp tục phối hợp với Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. UBND tỉnh chỉ đạo việc xử lý, giải quyết, trả lời và báo cáo kết quả kịp thời đối với đơn do Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức cho đại biếu tiếp công dân tại địa bàn ứng cử; đồng thời, nghiên cứu, lựa chọn các nội dung khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn để tổ chức khảo sát, giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm theo quy định.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã lưu ý thực hiện một số nội dung trong hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tuyết Anh