Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Hội nghị giao ban giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH,UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện năm 2018

Đăng ngày: 18/01/2019
  ​Nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp trong năm 2018 và chương trình phối hợp năm 2019, ngày 17 tháng 01 năm 2019, tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện.
 

Qua đánh giá cho thấy, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và giữa HĐND hai cấp trong năm 2018 được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra; qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện theo nội dung đã được phân công, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND hai cấp, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, qua đó đưa ra các kiến nghị giám sát có tính khả thi; các kết luận giám sát đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành và được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác tiếp xúc cử tri được phối hợp tổ chức chu đáo; tạo thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú và tổ chức tiếp xúc chuyên đề; ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý và trả lời theo quy định. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được HĐND hai cấp, Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh chú trọng phối hợp thực hiện. Việc xử lý những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND và UBND tỉnh phối hợp giải quyết kịp thời đảm bảo quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, tác động tích cực đến công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

IMG_5409.JPG
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường điều hành Hội nghị

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với UBND, UBMTTQVN tỉnh trong năm 2018 còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác phối hợp trong việc chuẩn bị tài liệu kỳ họp HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến; tuy nhiên còn một số báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết chậm được gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu gửi đại biểu HĐND tỉnh. Việc tổng hợp và gửi ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh và Trung ương của Thường trực HĐND cấp huyện thường chậm; các ý kiến cử tri được các Tổ đại biểu HĐND tỉnh kịp thời chuyển về để Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết; sau một thời gian Thường trực HĐND một số huyện mới chuyển ý kiến cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh. Một số hồ sơ đề nghị cho ý kiến giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh chưa đầy đủ, nội dung chưa rõ, do đó Thường trực HĐND tỉnh chưa đủ thông tin để nghiên cứu, xử lý; ngoài ra, một số nội dung đã thực hiện sau đó mới trình hồ sơ xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh.

IMG_5425.JPG

Tổ trưởng Tổ đại biểu Trần Bá Đạt phát biểu tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý một số nội dung trong công tác phối hợp năm 2019 gồm:

Về phối hợp tổ chức kỳ họp: Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức các kỳ họp thường lệ đúng quy định của pháp luật, chú trọng đảm bảo quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chủ động tham mưu chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để phục vụ công tác thẩm tra.

Phối hợp trong hoạt động khảo sát, giám sát: Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với HĐND cấp huyện, UBND, UBMTTQVN tỉnh để tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; lưu ý tránh trùng lắp về nội dung, thời gian và đơn vị chịu sự giám sát.

Phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong việc tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh. Tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh trong việc chuyển và xử lý, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh theo quy định.

Về lấy phiếu tín nhiệm: Đề nghị các địa phương chưa có báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với HĐND cấp xã khẩn trương gửi báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh ủy.

Đức Thể.