Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Hội nghị giao ban Pháp chế HĐND hai cấp quý II/2017 tại huyện Nhơn Trạch

Đăng ngày: 02/08/2017
​Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; chương trình công tác phối hợp năm 2017 giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà, ngày 28 tháng 7 năm 2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý II tại huyện Nhơn Trạch.

​  DSC09685.JPG
​Ông Trần Văn Quang, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
 chủ trì hội nghị
  
     Tham dự Hội nghị gồm có ông Trần Văn Quang, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế và 02 Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Vân Chính, Chủ tịch HĐND huyện Nhơn Trạch và Trưởng, Phó Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND&UBND huyện Nhơn Trạch. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác quý I và phương hướng hoạt động quý II năm 2017 và trao đổi một số kinh nghiệm, kiến nghị trong hoạt động Hội đồng nhân dân giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, theo đó trong quý II năm 2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã bám sát nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động, đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các hoạt động của Ban được chủ động triển khai, thực hiện theo sự chỉ đạo và phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh. Trong hoạt động giám sát, khảo sát và giám sát chuyên đề nói riêng đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đồng thuận và tiếp thu. Ngoài những nội dung giám sát của Ban được thực hiện theo kế hoạch, các thành viên Ban đã tích cực tham gia các Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, thực hiện hoàn thành những nội dung phát sinh theo yêu cầu thực tiễn. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo được đảm bảo đúng định kỳ, thông qua đó đã giải đáp những thắc mắc cho người dân đồng thời có những kết luận, kiến nghị phù hợp để bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của người dân.

  DSC09688.JPG
​Ông Dương Văn Thanh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Nhơn Trạch
phát biểu tại buổi giao ban
 
     Đối với Ban Pháp chế HĐND cấp huyện, các cuộc khảo sát, giám sát và các kiến nghị đến các cơ quan chức năng liên quan và cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát tiếp thu thực hiện. Qua công tác khảo sát, giám sát về cơ bản Ban Pháp chế HĐND cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện. Hiệu quả hoạt động của Ban Pháp chế đã giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành, quản lý, thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Hoạt động của Ban Pháp chế HĐND cấp huyện cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số thành viên Ban chưa tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban hoặc chưa tích cực đóng góp, trao đổi ý kiến liên quan đến nội dung giám sát, khảo sát do ban tổ chức thực hiện. Một số cơ quan chuyên môn cử người tham gia không đúng thành phần, không xuyên suốt, một số đơn vị chịu sự giám sát còn gửi báo cáo chưa đúng nội dung và thời gian kế hoạch của Ban. Đối với hoạt động của Ban Pháp chế HĐND cấp xã, cho thấy do Trưởng, phó và thành viên Ban đều hoạt động kiêm nhiệm, còn hạn chế về kinh nghiệm, còn lúng túng trong thẩm tra, giám sát nên chưa thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên sâu.

     N​gọc Hiền