Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hội nghị giao ban quý III năm 2017 giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà

Đăng ngày: 09/10/2017
​Thực hiện Quy chế hoạt động, chương trình công tác phối hợp, ngày 06 tháng 10 năm 2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban tại Trụ sở HĐND và UBND huyện Cẩm Mỹ nhằm đánh giá kết quả công tác quý III và phương hướng hoạt động quý IV năm 2017 giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa.

​  DSC09755.JPG
Ông Ngô Trung Trực, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Cẩm Mỹ 
phát biểu tại Hội nghị giao ban
 
     Hội nghị do Trần Văn Quang, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, chủ trì. Tham dự hội nghị gồm có bà Nguyễn Thị Kim Hương, bà Lưu Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng các Ủy viên Ban Pháp chế: ông Huỳnh Văn Lưu, Tỉnh ủy viên, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; ông Lê Ngọc Minh, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Trương Thị Mỹ Dung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Mỹ và Trưởng, Phó Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND&UBND huyện Cẩm Mỹ; Trưởng Ban Pháp chế HĐND  xã Xuân Tây, Nhân Nghĩa, Xuân Mỹ và Sông Ray  huyện Cẩm Mỹ cùng dự.

     Trong quý, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung thực hiện tổng cộng 32 cuộc giám sát với những nội dung:Giám sát công tác thi hành án dân sự; giám sát theo đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; công tác cải cách hành chính; công tác thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý tin báo về phòng chống tội phạm; về hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện... Ngoài ra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nội dung giám sát, khảo sát như: khảo sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thịc xã Long Khánh. Đối với công tác tiếp công dân: Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thường xuyên duy trì theo lịch hàng tuần, tháng, quý đúng theo quy định tại địa bàn ứng cử và tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, huyện.

     ​Trong nhiệm vụ tiếp xúc cử tri: Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh và của HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa theo đúng quy định. Đối với công tác hoạt động thường xuyên, Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã phối hợp với Thường trực và Ban Kinh tế -Xã hội HĐND các huyện giám sát, khảo sát, làm việc một số nội dung liên quan đến tình hình hoạt động tại địa phương như: Giám sát về kết quả công tác thu thuế; thu chi ngân sách trong 7 tháng đầu năm 2017; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017 trên địa bàn huyện: Tân Phú, Cẩm Mỹ, thành phố Biên Hòa; tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Quán đối với UBND các xã: Ngọc Định, Phú Tân, Thanh Sơn; tình hình thu, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và các khoản thu, chi đầu năm học đối với các trường; Giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hành lang lộ giới, cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện; Tình hình quản lý các phương tiện kinh doanh vận tải, việc chấp hành nộp thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải...Trong công tác phục vụ kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự kiến sẽ tiến hành thẩm tra (09) báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp 5 của HĐND tỉnh. Đối với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: chuẩn bị thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện; đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND cùng cấp trình kỳ họp đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định.

DSC09765.JPG 
 ​Ông Trần Văn Quang, UVTT, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
chủ trì hội nghị phát biểu kết luận 

     Trong quý III năm 2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã bám sát nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động, đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các hoạt động của Ban được chủ động triển khai, thực hiện theo sự chỉ đạo và phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh. Trong hoạt động giám sát, khảo sát và giám sát chuyên đề nói riêng đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đồng thuận và tiếp thu. Ngoài những nội dung giám sát của Ban được thực hiện theo kế hoạch, các thành viên Ban đã tích cực tham gia các Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, thực hiện hoàn thành những nội dung phát sinh theo yêu cầu thực tiễn. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo được đảm bảo đúng định kỳ, thông qua đó đã giải đáp những thắc mắc cho người dân đồng thời có những kết luận, kiến nghị phù hợp để bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của người dân. Đối với Ban Pháp chế HĐND cấp huyện, các cuộc khảo sát, giám sát và các kiến nghị đến các cơ quan chức năng liên quan và cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát tiếp thu thực hiện. Qua công tác khảo sát, giám sát về cơ bản Ban Pháp chế HĐND cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện. Hiệu quả hoạt động của Ban Pháp chế đã giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành, quản lý, thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

      Ngọc Hiền