Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Đăng ngày: 02/10/2017
Vào ngày 28/9/2017, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017 tại Hội trường Trường Đại học Đồng Nai cho hơn 800 công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng các cấp xã, huyện, tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh.
 

​     Hội nghị tập huấn tập trung giới thiệu các nội dung như: 

    Triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm nâng cao kiến thức, áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong tổ chức phong trào thi đua, bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng. Hướng dẫn cách lập báo cáo thành tích khen thưởng cấp Nhà nước theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

     Trong đó Nghị định số 91/2017/NĐ-CP có những điểm mới về mức khen thưởng dành cho tập thể và cá nhân được trao tặng Bằng khen và danh hiệu thi đua. Cụ thể, Nghị định này quy định, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở; bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được thưởng 1,0  lần mức lương cơ sở. Đối với tập thể, mức thưởng gấp hai lần mức thưởng đối với cá nhân. Đồng thời, cá nhân nhận Huy chương các loại được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.

      Cũng theo Nghị định, Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tặng 15,5 lần mức lương cơ sở. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được thưởng 15,5 lần mức lương cơ sở. Trường hợp cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, mức thưởng là 12,5 lần mức lương cơ sở; với Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ nhân ưu tú, mức thưởng 9,0 lần mức lương cơ sở.

      Người nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được tặng thưởng 270 lần mức lương cơ sở; Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được tặng thưởng 170 lần mức lương cơ sở.

     Đồng thời tại Hội nghị, ban Thi đua Khen thưởng tỉnh cũng đã giải đáp những vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua; trao đổi về kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua, những mô hình mới, cách làm hay để nâng cao hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng từ thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

     Hương dẫn kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho các tổ chức và cá nhân làm công tác thi đua, khen thưởng

      Kiếm Long