Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên

Đăng ngày: 13/12/2018
​Vài năm trở lại đây, khởi nghiệp đã tạo thành làn sóng mạnh mẽ trong cộng đồng người dân. Thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Chính phủ, theo đó lĩnh vực nông nghiệp các bộ ngành địa phương cũng đã giành nhiều cơ chế, nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Trên địa bàn cả nước hiện nay có các mô hình trang trại thông minh Delco, nông nghiệp thông minh Hachi. Các mô hình này đều sử dụng hệ thống điều khiển tự động trong canh tác nông nghiệp, giúp giảm chi phí, nhân lực và đem lại sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. 

Tại Đồng Nai, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt Kế hoạch “hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023”; trong đó cũng đề ra một số chỉ tiêu về xây dựng các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đối với thanh niên nông thôn hiện nay, có một số khó khăn trong việc tiếp cận mô hình đổi mới sáng tạo do có ít các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ được tổ chức phù hợp với trình độ, năng lực của thanh niên nông thôn; Chưa được giới thiệu nhiều các mô hình, giải pháp tổ chức sản xuất, quy trình sản xuất, chế biến, cung ứng sản phẩm ra thị trường; sáng tạo trong ứng dụng công nghệ, công nghệ cao..để sản phẩm có thị trường riêng và ổn định. Hơn nữa, cơ hội được tiếp cận thị trường của sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao còn hạn chế, hệ thống tài chính, cơ chế tài chính để dẫn vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như quỹ đầu tư mạo hiểu, nhà đầu tư thiên thần trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nhiều.

Đối với chủ trương, chính sách cụ thể của tỉnh, hàng năm đã tổ chức thi “ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai cho tất cả đối tượng có dự án khởi nghiệp. Các startup được giải, ngoài nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận,còn được giới thiệu tham gia ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng, mức hỗ trợ 500 triệu đồng, hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, sinh viên,học sinh tại khu dịch vụ đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, hỗ trợ tổ chức tọa đàm, hội thảo, ngày hội khởi nghiệp để giúp các startup gặp gỡ hay kêu gọi vốn từ cá nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm.

Hỗ trợ tặng phần mềmkế toán cho doanh nghiệp mới thành lập, giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực, minh bạch tài chính, thuế và giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Ban hành sổ tay tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cập nhật chính sách mới theo năm và thực hiện cung cấp thông tin các nội dung liên quan trên trang thông tin điện tử mục Hỗ trợ doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn cả nước tồn tại các Quỹ đầu tư thiên thần, Quỹ đầu tư mạo hiểm thực hiện gọi vốn cho các ý tưởng, đề án khởi nghiệp tiềm năng, có các điều khoản ràng buộc theo quy định của từng quỹ, thực hiện đánh giá mức độ rủi ro khi tham gia đối với các dự án theo các tiêu chí khác nhau.Tuy nhiên, nhà nước không quản lý các quỹ này.

Kim Chung