Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Hỗ trợ thanh niên tiếp cận và thích nghi với trình độ công nghệ tiên tiến

Đăng ngày: 28/12/2018
​Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những bước ngoặt phát triển cho các cá nhân, doanh nghiệp và các quốc gia trên thế giới.

Mức độ ảnh hưởng, lan tỏa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đang diễn ra trên quy mô toàn cầu,với tốc độ nhanh hơn những gì đã xảy ra từ trước đến nay và dự báo sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên thế giới. Ở Việt Nam, ngày 04/5/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Đối với tỉnh Đồng Nai cũng có lộ trình và phương pháp tiếp cận và thích nghi với trình độ công nghệ tiên tiến theo cách riêng của mình.

Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã có chủ trương, định hướng, chỉ đạo để có thể hỗ trợ cho người dân Đồng Nai nói chung và thanh niên nói riêng trong cách thức tiếp cận và thích nghi với trình độ công nghệ tiên tiến khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cụ thể đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trong công nghiệp. Hàng năm tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai cho tất cả đối tượng có dự án khởi nghiệp. Hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, sinh viên, học sinh tại khu dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trong đào tạo nguồn nhânlực với những mô hình điểm như Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, Cơ giới và Thủy lợi, Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai và Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 4953/UBND-CNN ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 và đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Với mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là nhằm thông tin, tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức viên chức về Chỉ thị số 16 nhằm tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá về hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển hạ tầng kết nối số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển theo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà nền tảng là công nghệ số.

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, xác định và lựa chọn, đề xuất thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tiếp cận và chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, để giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Các sở, ngành của tỉnh đã căn cứ chức năng nhiệm vụ chuyên môn của mình để triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh giai đoạn 2 và dự án Nâng cấp hệ thống Thư viện điện tử tỉnh Đồng Nai; tiếp tục triển khai dự án Đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; triển khai thực hiện Chính quyền điện tử; xây dựng và triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tỉnh Đồng Nai đảm bảo đến năm 2020 cơ bản hoàn thành 100% thủ tục hành chính của tỉnh Đồng Nai được cung cấp mức độ 3,4 trên môi trường mạng.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ để tổ chức triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bao gồm: tập trung phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tập trung xâydựng, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạngcông nghiệp 4.0; tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất tại các lĩnh vực như nông nghiệp; chăn nuôi, trồng trọt…để tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Kim Chung​