Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hướng dẫn về Đại biểu HĐND chuyển công tác, chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND

Đăng ngày: 03/04/2019
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trước khi quyết định chuyển công tác của đại biểu HĐND ra khỏi đơn vị hành chính nơi người đó được bầu làm đại biểu HĐND thì phải thông báo đến Thường trực HĐND cùng cấp. ​

    Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trước khi quyết định chuyển công tác của đại biểu HĐND ra khỏi đơn vị hành chính nơi người đó được bầu làm đại biểu HĐND thì phải thông báo đến Thường trực HĐND cùng cấp. Thường trực HĐND báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất, thông báo đến Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cử tri nơi bầu ra đại biểu đó biết việc chuyển công tác của đại biểu. Khi đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện chuyển công tác hoặc nơi cư trú đến địa phương khác trong cùng đơn vị hành chính nơi người đó được bầu làm đại biểu HĐND, đại biểu đó có thể chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND từ nơi mình đang sinh hoạt đến Tổ đại biểu HĐND nơi mình công tác hoặc cư trú.

    IMG_2281.jpg
Cử tri phản ánh tại mộ tbuổit iếp xúc của đại biểu dân cử

     Đại biểu HĐND gửi đơn chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND đến Thường trực HĐND. Thường trực HĐND quyết định việc chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân của đại biểu và thông báo đến ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Tổ đại biếu HĐND nơi đại biểu chuyển đi và nơi đại biểu chuyển đến.
   
Bên cạnh nội dung hướng dẫn những vấn đề liên quan đến đại biểu, Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 còn hướng dẫn việc sử dụng con dấu của HĐND và chữ ký, của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, Thường trực Hôi đồng nhân dân, các Ban của HĐND được sử dụng con dấu của HĐND cùng cấp trong các văn bản của mình.
   
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND là cơ sở xác nhận tính pháp lý của văn bản do Tổ đại biểu HĐND ban hành. 
   
Về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp xã, Thường trực HĐND cấp xã phân công đại biểu Hôi đồng nhân dân cấp mình trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri tại thôn, tổ dân phố và giúp Thường trực HĐND tiếp nhận thông tin, trao đổi, thảo luân tai kỳ họp HĐND cấp xã.

     Nguyễn Thị Oanh