Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Huyện Long Thành: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày: 30/05/2020
 ​Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, vừa qua Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Thành đã tổ chức giám sát kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  trên địa bàn Long Thành năm 2019 và quý I năm 2020​
 

    Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thời gian qua, UBND huyện Long Thành thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan thực hiện đúng quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan liên quan đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

     Trong năm 2019 và quý I năm 2020, toàn huyện đã tiếp 1.560 lượt người (cấp huyện: 900 lượt, cấp xã: 660 lượt). Trong đó: tiếp thường xuyên 1.200 lượt (cấp huyện: 855 lượt, cấp xã: 355 lượt), Chủ tịch UBND huyện tiếp 24 lượt, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 07 lượt, Chủ tịch UBND cấp xã: 15 lượt, Phó Chủ tịch UBND xã tiếp 08 lượt, lãnh đạo phòng, ban cấp huyện tiếp 282 lượt; nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến khiếu nại công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án;  xem xét, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Qua ý kiến trình bày của công dân, đã vận động, thuyết phục công dân chấp hành chính sách nhà nước và hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người khiếu nại theo quy định.

Trong kỳ, toàn huyện đã tiếp nhận trong kỳ 436 đơn, trong đó cấp huyện 354 đơn, cấp xã 80 đơn (nội dung thuộc lĩnh vực hành chính), đã phân loại và xử lý, giải quyết theo đúng quy định.

Đối với giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: tổng số có 08 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (năm 2019: 07 đơn, quý I/2020: 01 đơn). Số vụ việc đã giải quyết (thông qua giải thích, thuyết phục: 03 đơn; giải quyết bằng quyết định hành chính: 05 đơn); số vụ giải quyết lần đầu: 08 đơn. Kết quả giải quyết số vụ việc khiếu nại sai: 04 đơn; số vụ việc khiếu nại đúng 01 phần: 01 đơn; việc chấp hành thời hạn giải quyết theo quy định: 08 đơn; kết quả thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật: 05 đơn.

Đối với giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: tổng số: 03 đơn thuộc thẩm quyền (năm 2019). Số vụ việc đã giải quyết (thông qua giải thích, thuyết phục: 01 đơn; giải quyết bằng quyết định hành chính: 02 đơn); số vụ giải quyết lần đầu: 03 đơn; giải quyết số vụ việc tố cáo sai: 01 đơn; số vụ việc tố cáo đúng 01 phần: 01 đơn; tổng số tiền, đất (tài sản) kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước là: 4.058.114 đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự kiến trong thời gian tới, huyện Long Thành sẽ gặp không ít khó khăn đối với việc phát sinh số lượng lớn đơn khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư do huyện đang triển khai nhiều dự án phải thu hồi diện tích đất lớn, trong khi đó số lượng công chức làm nhiệm vụ chuyên môn tại Ban Tiếp công dân và Thanh tra huyện mỏng và công việc hiện nay là rất lớn.

Ghi nhận những nỗ lực và thành quả đạt được của huyện Long Thành trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Thành cũng kiến nghị UBND huyện Long Thành cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan có liên quan bố trí lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất, chỉ đạo bộ phận tham mưu rà soát vụ việc cần thiết, chuẩn bị nội dung chu đáo để mời dân và thực hiện tiếp công dân theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo rà soát đơn thư quá hạn, đôn đốc giải quyết, đảm bảo thời gian theo quy định; tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng; các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở. Chú trọng việc đối thoại để kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng chính sách, pháp luật; lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của công dân để có những kiến nghị với cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết những chính sách phù hợp cho công dân, để tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân; cũng như vận động, thuyết phục công dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu khiếu kiện phức tạp, tập trung đông người kéo đến các cơ quan lãnh đạo tỉnh và trung ương; nhất là phát hiện những vụ việc có tổ chức, các đối tượng cực đoan, quá khích, chống đối, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để làm phát sinh điểm nóng, gây mất ổn định về an ninh trật tự; chỉ đạo địa phương nơi phát sinh vụ việc và các cấp, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp nắm bắt tình hình, phân loại các đối tượng cầm đầu, xúi giục, kích động người dân khiếu kiện đông người để kịp thời xử lý, không để phát sinh thành điểm nóng.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với người đứng đầu trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và yếu kém. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức. Hàng năm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ để bố trí nhân sự có năng lực, kinh nghiệm đảm bảo công tác theo yêu cầu; bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để người dân nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật.