Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Đăng ngày: 28/02/2019
​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 như sau:

DSC00232.JPG

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ra sức phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2019


Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và Kế hoạch 5 năm  (2016-2020) theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và địa phương trong năm 2019. Với yêu cầu mỗi đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động cách mạng thiết thực, cụ thể,góp ph ần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch,thực sự có tắc động giáo dục, nêu gương. Kế hoạch gồm những nội dung cụ thể cho từng quý như sau:

Quý I sẽ tổng kết hoạt động cụm, khối thi đua năm 2018, xét khen thưởng các tập thể dẫn đầu cụm, khối. Tổ chưc hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019, tổng kết chấm điểm và báo cáo việc thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua Miền Đông Nam bộ năm 2018. Điều chỉnh, bổ sung cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019 và Lế biểu dương, tôn vinh Điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai lần thứ hai năm 2018. Đăng ký “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2019 và trình “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với những tậpthể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Xây dựng Kế hoạch tổ chức xét chọn, khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Trong Quý II, tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh lần thứ 1 năm 2019, đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2019 gửi về cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trình Ban thi đua-Khen thưởng trung ương hồ sơ đề nghị khenthưởng cấp nhà nước về kinh tế xã hội năm 2018. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Triển khai kế hoạch tổ chức xét chọn, khen thưởng, tôn vinh doanh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Quý III tập trung vào tổ chức hội nghi sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai các văn bản hướng dẫn Luật TĐKT trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tổ chức xét chọn, khen thưởng, tôn vinh doanh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; Tổ chức học tập mô hình mới, cách làm hay tại các tỉnh có kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; Kiểm tra công tác TĐKT định kỳ năm 2019.

Quý IV trình “Cờ thi đua của Chính phủ” và hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018=2019; Tổ chức bình xét TĐKT năm 2019; Tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” tỉnh Đồng Nai năm 2019; Tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2019; Xây dựng Chỉ th ị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020; Xây dựng kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020./.

Kim Chung​