Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX của Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom

Đăng ngày: 27/07/2017
​   Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom đã ban hành Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 20/7/2017 về việc Đại biểu HĐND tỉnh TXCT trên địa bàn huyện, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

*   Ngày 04/8/2017 (thứ sáu)
   - Thời gian: Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 ​đến 17 giờ. 
   1. Đại biểu Lưu Thị Hà, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh buổi sáng tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Sơn tại Hội trường UBND xã; buổi chiều tiếp xúc cử tri xã Hố Nai 3 tại Hội trường UBND xã.
    2. Đại biểu Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh buổi sáng tiếp xúc cử tri xã Trung Hòa; buổi chiều tiếp xúc cử tri xã Tây Hòa tại Hội trường UBND xã.
    3. Đại biểu Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom buổi sáng tiếp xúc cử tri thị trấn Trảng Bom tại Hội trường UBND thị trấn; buổi chiều tiếp xúc cử tri xã Hố Nai 3 tại Hội trường UBND xã.
    4. Đại biểu Giang Thị Thu Nga, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh buổi sáng tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Sơn tại Hội trường UBND xã; buổi chiều tiếp xúc cử tri xã Hố Nai 3 tại Hội trường UBND xã.
    5. Đại biểu Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐND huyện buổi sáng tiếp xúc cử tri thị trấn Trảng Bom tại Hội trường UBND thị trấn; buổi chiều tiếp xúc cử tri xã Sông Thao tại UBND xã.
   6. Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh buổi sáng tiếp xúc cử tri thị trấn Trảng Bom tại Hội trường UBND thị trấn; buổi chiều tiếp xúc cử tri xã Sông Thao tại Hội trường UBND xã.
   Riêng đối với tiếp xúc cử tri nơi cư trú, đề nghị các đại biểu trực tiếp liên hệ với Thường trực HĐND, UBMTTQ VN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn cư trú để được tiếp xúc cử tri theo quy định./.
    
     Ngọc Diệp