Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất
Nội dung thông báo:

​Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất

File đính kèm: 103981_1_2.pdfTXCT Thong Nhat.PDF

Ngày bắt đầu:03-01-2018
Ngày kết thúc: