Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

kỳ họp thứ chín( kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:kỳ họp thứ chín( kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung thông báo:

Kỳ họp thứ chín( kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021​

File đính kèm: 107GM-HD_2.PDF107GM-HD_2.PDF

Ngày bắt đầu:09-07-2018
Ngày kết thúc: