Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Quyết định thành lập Đoàn giám sát về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Quyết định thành lập Đoàn giám sát về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018
Nội dung thông báo:

Quyết định thành lập Đoàn giám sát về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018

File đính kèm:  qd2-20-2018-1.PDFqd2-20-2018-1.PDF

Ngày bắt đầu:13-04-2018
Ngày kết thúc: