Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
Nội dung thông báo:

Quyết định thành lập Đoàn giám​ sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

File đính kèm: qd2-15-2018-1.PDFqd2-15-2018-1.PDF

Ngày bắt đầu:16-03-2018
Ngày kết thúc: