Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018

Đăng ngày: 18/10/2017
Tiêu đề thông báo:Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018
Nội dung thông báo:

Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018​

File đính kèm: cv3-665-2018-1.PDFcv3-665-2018-1.PDF

Ngày bắt đầu:24-09-2018
Ngày kết thúc: