Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương, đơn vị năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương, đơn vị năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018
Nội dung thông báo:

Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương, đơn vị năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018
File đính kèm: qd2-71-2018-1.PDFqd2-71-2018-1.PDF
Ngày bắt đầu:15-10-2018
Ngày kết thúc: