Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018

Đăng ngày: 06/12/2017
​Tại phiên họp buổi sáng ngày thứ nhất (06/12/2017) của kỳ họp thứ 5, Thường trực HĐND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018. Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, tạo sự thống nhất, đồng bộ, chủ động trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2018, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch, dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2018 trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX.

IMG_0587.JPG
Đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Theo kế hoạch, trong năm 2018, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức 02 kỳ họp thường lệ để xem xét kết quả công tác 06 tháng và năm của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương, tình hình thực thi pháp luật, việc giải quyết kiến nghị của cử tri, việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh; xem xét, quyết nghị các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề. Ngoài ra, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội.

Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 vào đầu tháng 7 năm 2018 và thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 vào đầu tháng 12 năm 2018.

Ngoài ra, để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tùy theo tình hình thực tế, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp bất thường theo yêu cầu của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuyết Anh