Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kết luận Hội nghị giao ban giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 06/08/2019
  ​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 giữa Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện.

​    Chủ trì Hội nghị có: Ông​ Nguyễn Phú Cường – UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp 6 tháng đầu năm và chương trình phối hợp 6 tháng cuối năm 2019 và ý kiến thảo luận của các đại biểu, hội nghị nhất trí với báo cáo công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và giữa HĐND hai cấp trong 6 tháng đầu năm 2019; nhìn chung, công tác phối hợp được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra; qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

IMG_3194.JPG
Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi hội nghị

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong 6 tháng đầu 2019 còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như:

-    Công tác phối hợp trong việc chuẩn bị tài liệu kỳ họp HĐND tỉnh có sự chuyển biến, được UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành thường xuyên; tuy nhiên còn một số báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết chậm được gửi đến Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, do đó làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu gửi đại biểu HĐND tỉnh.

-    Việc cung cấp tài liệu cho đại biểu tiếp xúc cử tri chưa kịp thời; việc trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh chưa đầy đủ và chưa đảm bảo thời gian cung cấp cho đại biểu để tiếp xúc cử tri.

- Một số kết luận giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa được UBND tỉnh, các sở ngành và địa phương báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện (còn 40% kiến nghị sau giám sát đã quá thời hạn chưa có báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh).

- Công tác tham gia, phối hợp khảo sát, giám sát giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chưa nhiều; một số nội dung giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH chưa bố trí thời gian tham dự đầy đủ do trùng với một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa chủ động trong việc chuẩn bị các nội dung chất vấn, việc xây dựng nội dung chất vấn chủ yếu do Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị, sau đó chuyển cho các Tổ để thống nhất và phân công cho đại biểu chất vấn.

- Việc điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri của một số địa phương còn hạn chế, có tình trạng người dân trong buổi tiếp xúc cử tri có thái độ, hành vi chưa đúng chuẩn.

 Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2019, chủ trì hội nghị lưu ý một số nội dung trong công tác phối hợp 6 tháng cuối năm 2019 như:

Trong công tác tổ chức kỳ họp, xây dựng và triển khai Nghị quyết: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chủ động tham mưu chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định để phục vụ công tác thẩm tra; nội dung trình không đảm bảo thời gian quy định, đề nghị đưa ra khỏi kỳ họp.

Trong hoạt động khảo sát, giám sát: bổ sung một số nội dung giám sát về việc trả lời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác quản lý việc nuôi cá bè trên địa bàn huyện Định Quán và thành phố Biên Hòa và công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Quốc tế Long Thành.

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri chú ý nâng cao chất lượng điều hành và đảm bảo đúng nội quy quy chế trong tiếp xúc cử tri để buổi tiếp xúc đạt kết quả cao.

Trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo cần theo dõi kết quả giải quyết những đơn đã được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đúng người có thẩm quyền giải quyết theo quy định. UBND tỉnh chỉ đạo việc xử lý, giải quyết, trả lời và báo cáo kết quả kịp thời đối với đơn do Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến.

Lê Lài