Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kết luận phiên họp thứ 21 Thường trực HĐND tỉnh khóa IX

Đăng ngày: 07/06/2019
​Thực hiện Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 23/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành họp phiên thường kỳ lần thứ 21 tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh để xem xét, đánh gia kết quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2019; xem xét một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019. 

​    Trong 5 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp tổ chức 55 cuộc khảo sát, giám sát về 22 nội dung theo chương trình đề ra. Thông qua hoạt động khảo sát, giám sát, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; đồng thời kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

a) Về công tác QLNN về môi trường và việc triển khai dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành: Điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật; rà soát cơ sở pháp lý tại Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh, tính toán xem xét nhu cầu sử dụng đất thực tế của dự án để có phương án điều chỉnh phù hợp, đảm bảo hài hòa với quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Long Thành cả trước mắt và lâu dài. Chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và UBND huyện Long Thành xây dựng đơn giá xử lý rác chính thức để tổ chức đấu giá công khai trên địa bàn tỉnh; hoàn thành việc lập phương án giá chính thức trong việc xử lý rác tồn lưu, thanh toán dứt điểm chi phí xử lý rác tồn lưu đã thực hiện với Công ty và theo dõi chặt chẽ việc thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường vai trò, trách nhiệm của ngành trong việc kiểm tra, xử lý các chủ đầu tư dự án xử lý chất thải chậm triển khai, đầu tư và đưa vào sử dụng các công nghệ mới để giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp theo mục tiêu của tỉnh.

IMG_0842.JPG
Thường trực HĐND tỉnh khảo sát Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành

b) Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh: Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục thành lập trường từ các nhà, nhóm trẻ tư thục trong trường hợp chưa phù hợp quy hoạch đất giáo dục. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với đơn vị cung cấp sữa và các địa phương rà soát, có giải pháp hỗ trợ nhằm thực hiện tốt công tác bảo quản sữa tại các cơ sở giáo dục; sớm triển khai tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án “Sữa học đường” và đề ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo, đảm bảo việc thực hiện Đề án.

c) Về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018: Chỉ đạo các ngành, địa phương đánh giá sơ kết toàn bộ các nội dung hoạt động theo các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội, quản lý cai nghiện và sau cai nghiện ma túy để kịp thời chấn chỉnh trong công tác thực hiện hoặc điều chỉnh các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn. Xem xét sửa chữa khu chăm sóc người tâm thần, người già, khuyết tật nặng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để đảm bảo việc tiếp nhận và chăm sóc các đối tượng; đồng thời, rà soát quỹ đất tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để xây dựng khu chăm sóc người tâm thần theo Đề án trợ giúp người tâm thần do Trung ương hỗ trợ.

Về chuẩn bị kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019: Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và xây dựng báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua trước khi gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2019. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 theo quy định; lựa chọn các nội dung chất vấn tập trung cụ thể vào các nhóm vấn đề để thực hiện chất vấn tại kỳ họp 10.

Lê Lài