Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả công tác kiểm sát năm 2018

Đăng ngày: 18/12/2018
​Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 13 kháng nghị phúc thẩm án hình sự, 14 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án hình sự, 33 kháng nghị phúc thẩm án dân sự - hành chính, 06 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án dân sự - hành chính, 20 kiến nghị đối với cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và 175 kiến nghị trong hoạt động tư pháp khác. Các kiến nghị đều trả lời chấp nhận, chấn chỉnh khắc phục theo kiến nghị của Viện Kiểm sát.​
 

​Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: Đã kiểm sát cơ quan điều tra giải quyết 1.466/1.846 tin; hiện đang giải quyết 317 tin, trong đó quá hạn 01 tin. Ban hành 1.126 yêu cầu xác minh, trực tiếp kiểm sát 19 lượt và ban hành 18 kiến nghị Cơ quan điều tra.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự: Đã kiểm sát Cơ quan điều tra giải quyết 2.274 vụ/2.976 bị can, trong đó, kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát truy tố 1.673 vụ/2.860 bị can. Hiện đang giải quyết 564 vụ/718 bị can. Ban hành 1.657 yêu cầu điều tra, trực tiếp hỏi cung 1.357 lượt, tham gia hỏi cung 1.339 lượt, đã ban hành 22 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm và 21 kiến nghị phòng ngừa tội phạm.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Đã giải quyết 1.620 vụ/2.780 bị can, trong đó, chuyển Tòa 1.601 vụ/2.780 bị can. Hiện đang giải quyết 115 vụ/241 bị can.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hình sự: Theo thủ tục sơ thẩm đã giải quyết 1.601 vụ/2.891 bị cáo, trong đó, Tóa xét xử 1.587 vụ/2.651 bị cáo. Tòa án trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát điều tra bổ sung là 120 vụ (178 lần), trong đó, 34 vụ do phát sinh tình tiết mới tại Tòa, 04 vụ do Viện Kiểm sát có công văn rút hồ sơ, 56 vụ giữ nguyên quan điểm truy tố chuyển Tòa, 22 vụ chấp nhận việc Tòa trả hồ sơ do lỗi của Kiểm sát viên, 04 vụ Viện Kiểm sát đang nghiên cứu hồ sơ.

IMG_7705.JPG 
 Bà Nguyễn Thị Trang Hoàng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2018 tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh
 

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự: Đã kiểm sát việc bắt, tạm giữ và xử lý 2.129 đối tượng/2.148 đối tượng; kiểm sát việc xử lý tạm giam 1.809 bị can/3.223 bị can; kiểm sát và quyết định giảm án cho 2.045 phạm nhân/2.046 hồ sơ đề nghị xét giảm án; tiến hành 143 lần kiểm sát trực tiếp tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, 19 kiến nghị Tòa án, 26 kiến nghị cơ quan thi hành án hình sự và UBND cấp xã trong việc quản lý người thi hành án treo.

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân – giai đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động: Theo thủ tục sơ thẩm đã kiểm sát Tóa án giải quyết 11.161 /15.863 vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình; 491/1.140 vụ việc hành chính, kinh doanh, thương mại. Theo thủ tục phúc thẩm đã kiểm sát Tòa giải quyết 267/390 vụ việc dân sự, hôn nhân – giai đình; 69/105 vụ việc hành chính, kinh doanh, thương mại. Ban hành 64 kháng nghị.

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: Số việc kết thúc thi hành án 15.705/29.330 việc; số tiền kết thúc thi hành án 875,916 triệu đồng/6,668 tỷ đồng; kiểm sát 16.907 quyết định thi hành án, 363 việc áp dụng các biện pháp kê biên, cưỡng chế, tiêu hủy tang tài vật; ban hành 16 kháng nghị và 24 kiến nghị.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Đã giải quyết 34/36 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 95%; trực tiếp kiểm sát 11 lượt các cơ quan tư pháp, ban hành 09 công văn yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành 07 kiến nghị.

Tuyết Anh