Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022

Đăng ngày: 16/12/2017
​Trong 2 ngày 14/12 và 15/12, tại Hội trường Tỉnh ủy, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội thành công tốt đẹp, đã bầu ra Ban Chấp hành, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ X và Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V.​

25440819_1987846038139187_480033884_o.jpg
                         Liên đoàn lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Năm năm qua, sự nghiệp đổi mới đất nước và tỉnh Đồng Nai tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng, kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực,đời sống vật chất, tinh thần của ĐBVCLĐ từng bước được cải thiện, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững đã tạo điều kiện cho kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Hiện nay Công đoàn viên chức tỉnh đang quản lý 85 Công đoàn cơ sở trực thuộc (tăng 16 Công đoàn cơ sở so với đầu nhiệm kỳ) với số lượng đoàn viên Công đoàn trên 6 ngàn 700 người, trong đó đoàn viên nữ chiếm hơn 41%. Trong đó, có 5.907 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội, 306 đoàn viên là công nhân lao động đang làm việc trong 6 doanh nghiệp nhà nước (chiếm 4,54%). Có 3.523/6.732 đảng viên (đạt 52,33%), trong đó có 1.344 đảng viên là nữ. Đội ngũ CCVCLĐ được trẻ hóa và chất lượng được tăng lên về nhiều mặt, có khả năng tiếp cận nhanh về khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, phát huy tốt vai trò nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai.

25467545_1987846101472514_1222294398_o.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đội ngũ CCVCLĐ có quan điểm lập trường vững vàng, luôn tin tưởng và hăng hái thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo chấp hành nghiêm đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành sáng tạo, tận tụy, gương mẫu nêu cao tinh thần yêu nước,đoàn kết và năng động, sáng tạo, vươn lên khắc phục khó khăn,tích cực trong phát huy dân chủ ở cơ sở, cùng tập thể cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công tác và lao động trong sản xuất kinh doanh.

Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý,cải tiến lề lối làm việc,đồng thời cán bộ VCLĐ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có chính sách phát triển kinh tế-xã hội bền vững, chiến lược bảo vệ môi trường, cải cách chế độ tiền lương, thực hiện nhiều công trình nhà ở xã hội, quan tâm giải quyết cho khối đơn vị sự nghiệp được hưởng phụ cấp theo ngành, nghề nhằm tạo điều kiện cho CCVCLĐ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

25485266_1987846001472524_2093085529_o.jpg
                              Ban Chấp hành khóa mới  2017-2022 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh đã bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn viên chức lần thứ IV, triển khai các chương trình, kế hoạch và biện pháp cụ thể lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở. Tổ chức và phát động đạt hiệu quả các phong trào thi đua; thường xuyên vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động hướng về biển đảo. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở làm tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức viên chức, người lao động.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, Đại hội đã thảo luận và xác định trong nhiệm kỳ tới tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, giỏi nghiệp vụ, vững tay nghề, đáp ứng được các nhiệm vụ cải cách hành chính, hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và của đất nước. Phấn đấu 98% Công đoàn cơ sở vững mạnh, cán bộ, công chức viên chức tích cực, tự giác học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người công chức, viên chức “Trung thành – Trách nhiệm- liêm chính- Sáng tạo”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ X và Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V.

Kim Chung​