Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017

Đăng ngày: 23/03/2018
​Trên cơ sở kết quả tổng hợp việc đánh giá chất lượng hoạt động và đề nghị khen thưởng của đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh, ngày 20/3/2018, Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá chất lượng hoạt động và xét khen thưởng năm 2017 đối với đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh.

​Qua thảo luận, Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh đánh giá, năm 2017, từng đại biểu HĐND và các tổ chức HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm của mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, qua đó góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa đáp ứng mong đợi của cử tri như: Chất lượng giám sát chưa cao; việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm; vẫn còn ý kiến cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần, chậm giải quyết… Do đó, trong năm 2018, các đại biểu HĐND tỉnh cùng Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động trong việc tổ chức các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo…hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan dân cử, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

ong Tuan (2).JPG 
 Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá chất lượng 
hoạt động của HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
 

Qua đó, Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh thống nhất đề xuất Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh công nhận kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 cho 86/86 đại biểu HĐND tỉnh (gồm 74 đại biểu không chuyên trách và 12 đại biểu chuyên trách), tỷ lệ 100%; công nhận kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 cho 16/16 tổ chức HĐND tỉnh, tỷ lệ 100%. 

ba Cat Tien.JPG 
 Đại biểu Nguyễn Thị Cát Tiên - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xuân Lộc, thành viên Hội đồng đánh giá phát biểu thảo luận 
 

Đề nghị khen thưởng Giấy khen của Chủ tịch HĐND tỉnh cho 46/86 đại biểu HĐND tỉnh (gồm 34 đại biểu không chuyện trách và 12 đại biểu chuyên trách) đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017, tỷ lệ 53,5%; đề nghị khen thưởng Giấy khen của Chủ tịch HĐND tỉnh cho 12/16 tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017, tỷ lệ 75%. 

Căn cứ kết quả đánh giá chất lượng hoạt động và kết quả khen thưởng các năm 2016 và 2017, Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 28 đại biểu đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2016 và 2017, tỷ lệ 32,9% trên tổng số đại biểu có 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 10 tổ chức HĐND tỉnh đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh các năm 2016 và 2017, tỷ lệ 62,5% trên tổng số tổ chức HĐND tỉnh có 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Tuyết Anh