Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Đăng ngày: 14/06/2017
​Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban KTNS HĐND tỉnh do ông Lại Thế Thông – Trưởng ban KTNS làm trưởng đoàn đã giám sát UBND huyện Xuân Lộc kết quả đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn huyện.

​    Chương trình đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã làm thay đổi rõ nhận thức và lôi cuốn mạnh mẽ người dân vào xây dựng NTM; khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân, tạo nên những chuyển biến tích cực trên từng địa bàn nông thôn. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn phát triển mạnh mẽ; môi trường sinh thái khu vực nông thôn ngày càng được chú trọng, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh, chuồng, trại chăn nuôi được tập trung đầu tư. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện Xuân Lộc đã xây dựng Chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Đến cuối năm 2016, huyện có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm xã Xuân Định và xã Xuân Thọ.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng từ năm 2014 đến quý I/2017 là 901,065 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực giao thông là 586,393 tỷ đồng, chiếm 65%; giáo dục là 89,410 tỷ đồng, chiếm 21%; điện là 18,181 tỷ đồng, chiếm 2%; thủy lợi là 3,921 tỷ đồng, chiếm 0,4%; công trình hạ tầng khác là 62,935 tỷ đồng, chiếm 7%....cụ thể:

Về giao thông: Từ năm 2014, huyện đã triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường tạo điều kiện phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa cho nhân dân. Đến nay, huyện đã thi công hoàn thành 279 công trình XHHGTNT với chiều dài 125 km, đang thi công 11 công trình với chiều dài 13,41 km và đang triển khai để khởi công 99 công trình với 59,39 km trong năm 2017. Bên cạnh đó, thực hiện theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đến nay huyện có 14/14 xã có tỷ kệ km đường trục thôn, xóm được bê tông hóa, nhựa hóa; 10/14 xã có tỷ lệ km đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; 4/14 xã có tỷ lệ km đường trực chính nội đồng được bê tông hóa, nhựa hóa; 14/14 xã có tất cả tuyến đường GTNT được bảo trì thường xuyên.
IMG_2253.JPG
Ông Lại Thế Thông - Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Về thủy lợi: đã xây dựng được 21 đập dâng tạm, sửa chữa 2 đập tràn và xây dựng nhiều tuyến kênh mương để cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về điện nông thôn: Từ năm 2014 đến nay, huyện đã hoàn thành 16 công trình điện sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn. Ngoài ra, đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng của 624/703 tuyến đường (đạt 88,76%) với kinh phí là 5,72 tỷ đồng. Về trường học: Đến nay, toàn huyện có 57/69 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 82,6%), trong đó mầm non đạt 83%, tiểu học đạt 82%, THCS đạt 77%.

Nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình giai đoạn 2014-2016 và quý I/2017 từ nguồn vốn NS đầu tư là 918,690 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn huy động đóng góp từ nhân dân là 73,284 tỷ đồng (chiếm 7,9% trên tổng nguồn vốn).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cũng còn những khó khăn như nguồn NS giao dự toán hàng năm để đầu tư xây dựng hạ tầng NTM còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết của địa phương; khối lượng km đường cần bảo trì nhiều, nguồn vốn của địa phương hạn chế nên việc bảo trì đường chủ yếu là sửa chữa nhỏ và sửa chữa đột xuất những hư hỏng của đường để đảm bảo giao thông…

Kết thúc giám sát, Đoàn ghi nhận những những kết quả đạt được cũng như những hạn chế khó khăn của huyện; đồng thời sẽ có kiến nghị các đơn vị liên quan trong buổi giám sát đối với các sở, ngành của tỉnh …

Lê Lài