Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 05/12/2018
​Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh kịp thời xử lý và giải quyết 08 vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. 

​Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với 05 nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh về: Điều chỉnh giảm kế hoạch nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2018 để bổ sung cho kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện năm 2018; thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán; thống nhất điều chỉnh giảm 76,870 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tập trung khối tỉnh để hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách khối huyện và thống nhất điều chỉnh vốn của dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm để bổ sung cho dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2018 nhưng còn thiếu vốn; thống nhất chủ trương đầu tư dự án quốc phòng; thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Còn 03 nội dung của UBND tỉnh trình đã được Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra và báo cáo tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

2 ky hop.jpg 
 Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét, cho ý kiến các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp
 

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh chưa có ý kiến thống nhất với 02 nội dung UBND tỉnh trình do chưa đảm bảo quy trình quy định.

Việc cho ý kiến giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh được thực hiện theo đúng quy trình quy định, các tờ trình của UBND tỉnh đều được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra trước khi tập thể Thường trực HĐND tỉnh họp, xem xét, giải quyết. 

Tuyết Anh