Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh của Tổ đại biểu Long Khánh

Đăng ngày: 16/03/2020
​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 41/HĐND-VP ngày 05/02/2020 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh. Qua nghiên cứu các nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Khánh cơ bản nhất trí với 05/05 nội dung trả lời của UBND tỉnh tại Báo cáo số 14830/BC-UBND ngày 23/12/2020 và Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh.

​    Tuy nhiê​n, có 02/05 ý kiến cử tri phản ánh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Khánh có ý kiến bổ sung như sau:

1. Ý kiến cử tri về việc: Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai đang sử dụng một số thửa đất trên địa bàn thành phố Long Khánh, tuy nhiên, một số khu đất tại tuyến đường Hùng Vương - phường Xuân Bình và tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Học - phường Xuân An, Công ty sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích sử dụng, cho các cá nhân cho thuê không đúng quy định. Cử tri đề nghị các Sở, ngành tỉnh kiểm tra, chấn chỉnh việc sử dụng đất của Công ty theo đúng quy định pháp luật về đất đai, đảm bảo phát triển khu vực cửa ngõ và trung tâm thành phố.

Đối với ý kiến này, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Khánh dự kiến tổ chức giám sát trong tháng 4/2020. Sau khi giám sát, Tổ đại biểu sẽ báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh.

2. Ý kiến cử tri về việc cấp đổi hộ chiếu tại bộ phận một cửa cấp huyện: Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Khánh đề nghị UBND tỉnh đề xuất kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh các quy định của pháp luật về cấp đổi hộ chiếu để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện cấp đổi hộ chiếu cá nhân (nhất là người dân ở xa).

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Khánh đã báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả giải quyết để thông tin đến cử tri tại các đợt tiếp xúc sau.

Lê Lài