Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2018 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 04/06/2018
​Trong 5 tháng đầu năm 2018, các hoạt động của HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Hoạt động giám sát được triển khai theo chương trình góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiếp xúc cử tri được thực hiện theo quy định; kịp thời ghi nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân. Những kiến nghị, đề xuất giữa hai kỳ họp đều được Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến kịp thời. Công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp, giữa Thường trực, các Ban, các Tổ đại điểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh luôn được chú trọng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

​Về hoạt động giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 68 cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát về 30 nội dung theo chương trình và phát sinh theo tình hình thực tiễn của địa phương (tăng 28,3% số cuộc và 42,9% số nội dung so với cùng kỳ năm 2017). Một số nội dung giám sát như: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ 600 quản lý; việc thi công dự án nút giao thông ngã tư Dầu Giây kết nối QL20 - QL1 tại huyện Thống Nhất; việc thực hiện “Đề án sữa học đường"; việc tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã; công tác phòng chống cháy nổ; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; việc thực hiện pháp luật về tố tụng hành chính khi tham gia các vụ àn hành chính tại Tòa án nhân dân; kết quả thực hiện chính sách pháp luật về lao động đối với một số công ty; kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo; kết quả thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; công tác quản lý nhà nước về môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản…. Thông qua khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

3 nu LK GS methadone.jpg 
 
 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh giám sát kết quả hoạt động của cơ sở Methadone số 4 trên địa bàn thị xã​

Về tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Thường trực HĐND, các ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 22 lượt công dân (gồm 03 lượt tập thể và 19 lượt cá nhân) đến phản ánh, kiến nghị. Thông qua công tác tiếp công dân và nhận đơn qua đường bưu điện, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 230 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tăng 51 đơn (tương đương tăng 28,5%) so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã xử lý 230/230 đơn, gồm: chuyển 87 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân; có văn bản hướng dẫn cho công dân 29 đơn; lưu không xử lý 114 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn đồng gửi đến nhiều cơ quan trong đó đã gửi đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp.

chi Hoa Binh.JPG 
 Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh​
 

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri nơi ứng cử lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi cư trú để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 và thu thập ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Kết quả tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 đã có 81/86 đại biểu tham dự tiếp xúc tại 84 điểm với 4.592 lượt cử tri tham dự và phát biểu, phản ánh, kiến nghị 461 lượt ý kiến. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị hướng dẫn, giải thích và trả lời trực tiếp cho cử tri tại buổi tiếp xúc. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển 43 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri. Đồng thời, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh để báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh theo quy định.

chu cuong .jpg 
Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 14 Thường trực HĐND tỉnh
 

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh còn thực hiện một số hoạt động khác như: Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 16 nội dung UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành địa phương của UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến các đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND tỉnh; góp ý các dự thảo theo đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ban HĐND tỉnh góp ý các nội dung Sở, ngành xin ý kiến theo lĩnh vực phụ trách. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện để đánh giá kết quả phối hợp năm 2017 và đề ra chương trình phối hợp trong năm 2018; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao Ban với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND cấp huyện.  Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND và UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai năm 2018 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cũng như hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai, trang bị cho đại biểu những kiến thức và kỹ năng giám sát chuyên sâu về một số chuyên đề. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp tập thể để đánh giá kết quả hoạt động hằng tháng và đề ra nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tiếp theo; thảo luận, xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền quy định….

Tuyết Anh