Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2019 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 30/05/2019
​HĐND tỉnh đã tổ chức 01 kỳ họp bất thường và tổ chức 55 cuộc khảo sát, giám sát về 22 nội dung theo chương trình đề ra. Kết quả như sau:

​    Về hoạt động kỳ họp: Trong 5 tháng đầu năm 2019, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 9 - kỳ họp bất thường để xem xét thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; việc phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; về sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và khoản 4, Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020; việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đến ngày 15/3/2019.

IMG_9966.JPG
Các đại biểu tham dự kỳ họp 9 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

Về hoạt động giám sát: Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp tổ chức 55 cuộc khảo sát, giám sát về 22 nội dung theo chương trình đề ra, như: giám sát công tác QLNN về môi trường và việc triển khai dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non, tiểu học; tình hình phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2019 theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2018; kết quả thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy; công tác QLNN về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Định Quán năm 2018; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh còn phối hợp tham gia các Đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát với cơ quan Trung ương, Đoàn ĐBQH, các sở, ngành của tỉnh và HĐND cấp huyện. Thông qua hoạt động giám sát và phối hợp khảo sát, các Ban HĐND tỉnh đã có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; đồng thời kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

IMG_2715.JPG
Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non tại trường Mầm non Ánh Dương huyện Nhơn Trạch​

Về hoạt động tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX để thông báo kết quả kỳ họp và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Kết quả tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, có 78/86 đại biểu HĐND tỉnh (vắng có lý do 08 đại biểu) thực hiện tiếp xúc với 4.601 cử tri tại 87 điểm trên địa bàn tỉnh. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp xã và cấp huyện đã được đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương giải thích, trả lời tại các buổi tiếp xúc; ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 41 ý kiến, kiến nghị của cử tri do các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện chuyển về thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp trung ương đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Trong 5 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 60 lượt công dân (01 tập thể và 59 cá nhân) đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Thông qua tiếp công dân và tiếp nhận qua đường bưu điện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 168 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến: Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án; công tác điều tra, xét xử và thi hành án; phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường, tố cáo việc thực thi nhiệm vụ của Thẩm phán, Chánh án TAND cấp huyện. Kết quả đã xử lý 168/168 đơn (đạt tỷ lệ 100%), gồm: Có văn bản trả lời, hướng dẫn cho công dân 12 đơn, chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân 65 đơn; lưu không xử lý 90 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn gửi đến đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân Lê Thanh Mai, cư ngụ tại Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa theo đơn gửi Chủ tịch HĐND tỉnh.


Lê Lài