Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom

Đăng ngày: 27/07/2017
​    Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm 2017, Tổ đại biểu Trảng Bom đã thực hiện theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra và quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.  
 
 
   Thực hiện chương trình hoạt động năm 2017, Tổ đại biểu đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện Trảng Bom thực hiện khảo sát, giám sát về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và phổ cập bậc trung học trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2015-2020. Tại buổi giám sát, Tổ đại biểu đã có những kiến nghị đối với UBND huyện nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương trong thời gian tới.
   Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đã tổ chức họp, đánh giá, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp 3; báo cáo, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định; thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh để thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau tiếp xúc, đã tổng hợp chuyển 06 ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định. Đồng thời, các đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng.
   Đối với hoạt động tiếp công dân: Tổ đã có thông báo lịch tiếp công dân năm 2017, theo đó, các đại biểu đã thực hiện tiếp công dân tại Tại Phòng tiếp dân UBND huyện Trảng Bom.Việc tổ chức tiếp công dân đều có phối hợp với HĐND huyện, xã; lịch tiếp dân của Tổ được thông báo công khai để cử tri và công dân được biết. Thông qua việc tiếp công dân, các đại biểu đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn người dân nộp đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. Kết quả đã phối hợp với cán bộ tiếp dân huyện tiếp 01 công dân, ông Trần Quang Vịnh, cư ngụ tại xã Bắc Sơn khiếu nại liên quan đến việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông và bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
   Đối với hoạt động tại kỳ họp HĐND tỉnh: Các đại biểu đã tham gia đầy đủ kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa IX. Tích cực, chủ động, nghiên cứu các báo cáo, đề án, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu đã xem xét biểu quyết thông qua các nghị quyết được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát, Tổ đã thống nhất chất vấn 01 nội dung đối với Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo về việc công nhận, tái công nhận đối với các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát tham mưu và trình hồ sơ để Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, tái công nhận đối với các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
IMG_7716.JPG
Đại biểu Lưu Thị Hà - Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh chất vấn
tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

   Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Tổ đại biểu HĐND huyện Trảng Bom tiếp tục đề ra các phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 như: tham dự kỳ họp thường kỳ và bất thường của HĐND tỉnh và HĐND huyện Trảng Bom; triển khai 01 cuộc giám sát về việc triển khai thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản thuộc NSNN trên địa bàn huyện theo chương trình hoặc nội dung khác theo kiến nghị của cử tri, phản ánh của công dân hoặc tình hình thực tế phát sinh tại địa phương; thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến cử tri sau tiếp xúc; đồng thời giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương trước, sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; thực hiện tiếp công dân 06 tháng cuối năm theo thông báo lịch tiếp công dân năm 2017 của Tổ đại biểu./.
 
   Ngọc Diệp