Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động 9 tháng và dự kiến chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Đăng ngày: 05/10/2017
​Ban Pháp chế đã ban hành Quyết định và thực hiện 19 cuộc giám sát và 11 cuộc khảo sát, bao gồm thành lập Đoàn giám sát và giám sát qua văn bản báo cáo.

DSC08924.JPG
 Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác xử phạt VPHC lĩnh vực 
an toàn giao thông tại huyện Long Thành

Các nội dung tập trung giám sát gồn công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội; quản lý thị trường; phòng chống cháy nổ trước; xử phạt vi phạm giao thông đường bộ; cải cách hành chính, kết quả thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn các huyện Xuân Lộc, Tân Phú và Thống Nhất; về việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp 3; giám sát công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh đối với Chi cục THADS huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, thành phố Biên Hòa và Cục THADS tỉnh; khảo sát theo đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân...

  IMG_7548.JPG
​Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát theo đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tại thị xã Long Khánh 

Ngoài ra, Ban còn tham gia các hoạt động khác như: dự Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 5,6,7,8,9,10 và 11; giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; tham dự Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng cuối năm 2016 và chương trình phối hợp hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện, Thường trực HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh; tổ chức hội nghị giao ban Ban Pháp chế HĐND cấp tỉnh và cấp huyện quý I, II và quý II năm 2017; thực hiện công tác tiếp công dân vào các ngày thứ 6 hàng tuần tại phòng tiếp dân theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom và huyện Cẩm Mỹ; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3; trước, sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, tham dự kỳ họp của HĐND huyện nơi đại biểu ứng cử, nơi cư trú và nơi được phân công phụ trách gồm các huyện Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Long Thành và Biên Hòa; thực hiện thẩm tra 06 đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp 4 HĐND tỉnh khóa IX. Trong 9 tháng đầu năm 2017, hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng chương trình số 863/CTr HĐND ngày 28/12/2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Các hoạt động khác được triển khai thực hiện nghiêm túc, tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tiếp công dân do các cơ quan Trung ương, cơ quan cấp tỉnh tổ chức ...Qua các cuộc khảo sát, giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có những kiến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan trong quá trình giám sát tại các đơn vị cụ thể.

Trong 3 tháng cuối năm 2017, Ban sẽ tập trung giám sát một số nội dung sau: việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và các kiến nghị của tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Pháp chế; giám sát công tác điều tra, truy tố, đấu tranh phòng chống tội phạm đối với Công an tỉnh; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát đối với viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo chỉ đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh. Ngoài ra, để chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, Ban sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5; thẩm tra các đề án, tờ trình  theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 5; tham dự kỳ họp của HĐND huyện nơi đại biểu ứng cử, nơi cư trú và nơi được phân công phụ trách gồm các huyện Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Long Thành và Biên Hòa...

Ngọc Hiền