Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động năm 2018 của HĐND thị xã Long Khánh

Đăng ngày: 17/12/2018
​Năm 2018, hoạt động của HĐND thị xã cơ bản thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

HĐND thị xã đã tổ chức 04 kỳ họp gồm kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018, kỳ họp thứ 8 và thứ 9 - kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo, chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn và thảo luận, thông qua các nghị quyết thường kỳ, chuyên đề làm cơ sở cho công tác quản lý điều hành nhà nước tại địa phương. Ngoài ra, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, HĐND thị xã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. 

Về hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, trong năm 2018, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện được 46 cuộc khảo sát, giám sát về 11 nội dung như: Kết quả công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; việc thực hiện các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã; việc thực hiện các kiến nghị sau khảo sát về tổ chức và hoạt động của HĐND các phường, xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; kết quả thực hiện công tác ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình hình hoạt động và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát về tình hình hoạt động của các hợp tác xã năm 2017l; việc quản lý địa giới hành chính; hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã; công tác xử lý vi phạm hành chính và đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2018. 

Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri 04 đợt sau kỳ họp thứ 6; trước, sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã. Qua 04 đợt tiếp xúc cử tri, có 973 lượt cử tri tham dự và ghi nhận 196 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu HĐND thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã giải thích và trả lời trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri, trong đó 14 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã được Thường trực HĐND thị xã chuyển đến UBND thị xã xử lý và trả lời theo quy định. Hiện nay đã giải quyết 10/14 kiến nghị của cử tri, còn lại 04 kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã tiếp tục theo dõi việc giải quyết trả lời của UBND thị xã.

IMG_1266.JPG 
Đại biểu HĐND thị xã Long Khánh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã
 

Trong năm, đại biểu HĐND thị xã đã tiếp 24 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Thông qua các buổi tiếp công dân và qua bưu điện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã đã tiếp nhận và xử lý 23/23 đơn liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, việc bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, lĩnh vực môi trường, tư pháp, tuyển quân, an ninh trật tự.

Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã còn tổ chức thực hiện một số hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ như: Phối hợp với UBND thị xã giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã giữa hai kỳ họp; tổ chức phiên họp tập thể Thường trực HĐND thị xã thường kỳ; phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã năm 2018; hướng dẫn HĐND cấp xã tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Đề án thành lập 05 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tuyết Anh