Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động năm 2018 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 05/12/2018
​Trong năm 2018, các hoạt động của HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; đồng thời, đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo tình hình thực tiễn của địa phương.​

Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND và UBMTTQVN tỉnh tổ chức 02 kỳ họp gồm: Kỳ họp thứ 6 thường lệ giữa năm 2018 và kỳ họp thứ 7 bất thường để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; kết quả hoạt động của HĐND, UBND, TAND, VKSND và Cục THADS tỉnh và thảo luận, quyết nghị thông qua 26 nghị quyết gồm 03 nghị quyết thường kỳ, 19 nghị quyết chuyên đề và 04 nghị quyết về công tác nhân sự. 

ky hop 7 lan 1.jpg
Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các đồng chí miễn nhiệm và bầu tại kỳ họp 7

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo công tác 06 tháng của Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các báo cáo chuyên đề theo quy định. Các báo cáo đều được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và báo cáo đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận tại kỳ họp. Cũng tại kỳ họp thứ 6, các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn các thành viên UBND tỉnh về 05 nội dung tại Hội trường và chất vấn 06 nội dung bằng văn bản. Căn cứ vào kết quả chất vấn, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Về giám sát giữa hai kỳ họp, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 108 cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát về 42 nội dung theo chương trình và phát sinh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, theo đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tình hình thực tiễn của địa phương. Thông qua khảo sát, giám sát, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

IMG_2018.JPG 
Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ truyền thống trên địa bàn hành phố Biên Hòa
 

Trong năm 2018, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 96 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Thông qua công tác tiếp công dân và nhận đơn qua đường bưu điện, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 509 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân gồm: Có văn bản hướng dẫn, trả lời cho công dân 57 đơn; chuyển 217 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân, trong đó 144 đơn đã có báo cáo trả lời; lưu không xử lý 235 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn gửi nhiều cơ quan trong đó đã gửi đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 04 đợt sau kỳ họp thứ 5; trước, sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi cư trú. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh tại 02 cụm huyện Trảng Bom và huyện Long Thành. Qua đó, đã có 20.363 lượt cử tri tham dự, phát biểu, phản ánh, kiến nghị 2.730 lượt ý kiến. Đa số các ý kiến, kiến nghị đã được đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị hướng dẫn, giải thích và trả lời trực tiếp cho cử tri. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển 168 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri theo quy định. 

anh thông.JPG 
Phiên họp thứ 14 Thường trực HĐND tỉnh​
 

Ngoài ra, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh còn thực hiện các hoạt động khác theo chức năng, thẩm quyền quy định như: Phối hợp với UBND tỉnh xử lý 18 vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp; phối hợp Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai năm 2018; tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND, tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện, giữa các Ban HĐND tỉnh với Ban HĐND cấp huyện; tổ chức các phiên họp tập thể thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền quy định….

Tuyết Anh