Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động năm 2020 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Thành

Đăng ngày: 22/12/2020
​Năm 2020, Tổ đại biểu Long Thành đã thực hiện theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra và quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân đã được các đại biểu thực hiện nghiêm túc, phát huy trách nhiệm của đại biểu trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tăng cường theo dõi giám sát việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri.  
 

​Hoạt động tại kỳ họp: đại biểu Tổ tham dự 04 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra theo luật định, gồm: kỳ họp thứ 15, 16, 17, 18 HĐND tỉnh Tại các kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động dành thời gian nghiên cứu, xem xét để thảo luận về các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và việc thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh; các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Hoạt động giám sát: tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Thành đã triển khai 02 cuộc giám sát, gồm có: giám sát kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Long Thành năm 2019 và quý I năm 2020; giám sát tiến độ đầu tư xây dựng dự án khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Qua giám sát, Tổ đã ban hành thông báo kết luận giám sát và báo cáo kết quả giám sát về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Ngoài ra, các đại biểu của Tổ đã tham gia các đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh khi giám sát trên địa bàn.

 tong ket to LT-1.jpg
Tổ đại biểu đơn v​ị Long Thành khảo sát, giám sát tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành


Hoạt động tiếp xúc cử tri: thực hiện thông báo tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai, Tổ đại biểu đơn vị huyện Long Thành đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đúng quy định của pháp luật. Kết quả đã tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 và kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh theo đúng quy định. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri được thực hiện luân phiên trên địa bàn các xã mà đại biểu HĐND tỉnh ứng cử. Lịch tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi trên đài phát thanh huyện để nhân dân được biết và tham dự. Tại buổi tiếp xúc, các thành viên trong Tổ ghi nhận ý kiến và nguyện vọng của cử tri theo đúng quy định, báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, tuyên truyền về các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cử tri. Tại các buổi tiếp xúc, hầu hết ý kiến phản ánh, kiến nghị được đại biểu giải thích, trả lời và nhận được sự đồng tình của cử tri. Sau đợt tiếp xúc cử tri, Tổ đã hội ý thống nhất để tổng hợp các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Về kết quả giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp HĐND tỉnh, cho thấy, các ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh và các sở, ban, ngành nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời cho cử tri, nội dung trả lời cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Qua khảo sát, giám sát Tổ đại biểu HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung trả lời của UBND tỉnh, ngoài ra Tổ cũng có kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét một số ý kiến chưa rõ, chưa được giải quyết triệt để, ý kiến cần có lộ trình thực hiện.

tong ket to LT-2.jpg
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị ​Long Thành tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh

Hoạt động tiếp công dân: thực hiện kế hoạch tiếp công dân năm 2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực và các Ban HĐND huyện tổ chức tiếp dân vào các ngày thứ năm đầu tháng tại Phòng tiếp công dân của UBND huyện. Qua tiếp công dân, các ý kiến của công dân cơ bản được các đại biểu giải thích, hướng dẫn để công dân thực hiện đúng quy định về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đồng thời, hướng dẫn người dân nộp đơn khiếu nại tại Phòng tiếp dân của UBND huyện và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Ngoài việc hướng dẫn giải thích cho người dân, đại biểu đã tiếp nhận đơn chuyển Văn phòng HĐND tỉnh rà soát, đề xuất xử lý để đại biểu thông tin đến người dân được biết.

Trong năm 2020, Tổ đại biểu HĐND đơn vị huyện Long Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, các hoạt động của tổ đã bám sát chương trình hoạt động, chương trình giám sát của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện. Công tác giám sát được chú trọng và thực hiện đúng nội dung, qua giám sát đã có những kiến nghị sát với thực tế góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của địa phương. Tại các kỳ họp, các đại biểu tham dự đầy đủ và nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn sôi nổi, thể hiện chính kiến của mình trong biểu quyết, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu tại nơi ứng cử, nơi cư trú và công tác tiếp công dân được đại biểu thực hiện nghiêm túc, qua đó đã phát huy trách nhiệm của đại biểu trong việc lấy ý kiến của tri về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cũng như xử lý những vấn đề mà cử tri quan tâm phản ánh, kiến nghị. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đã đề ra, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong năm 2021./.

Lê Anh Khoa