Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả hoạt động thu – chi ngân sách, đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong quý I/2018

Đăng ngày: 12/04/2018
​Ngay từ đầu năm 2018, các giải pháp về thu – chi ngân sách và đầu tư được các ngàn, các cấp thực hiện đồng bộ, khẩn trương.​

​     Kết quả trong quý I/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 10.305,7 tỷ đồng, đạt 19% so với dự​ toán, trong đó: thu nội địa đạt 16% dự toán, thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu đạt 26% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương là 4.783 tỷ đồng, đạt 18% dự toán, tăng 144% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 20% so với dự toán, chi thường xuyên đạt 20% so với dự toán.

Trong lĩnh vực đầu tư công, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2018 là 4.389,922 tỷ đồng (không bao gồm nguồn trái phiếu chính phủ), đã giải ngân đến hết tháng 2/2018 là 360,602 tỷ đồng, dự kiến hết tháng 3/2018 là 432,723 tỷ đồng, đạt 9,86% kế hoạch. Tổng nguồn vốn do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu là 2.637,13 tỷ đồng, đã giải ngân đến hết tháng 2/2018 là 385,285 tỷ đồng, dự kiến hết tháng 3/2018 giải ngân là 462,342 tỷ đồng, đạt 17,53% kế hoạch.

Nhiệm vụ đặt ra trong quý II/2018, UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Cục thuế, Cục Hải quan triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp về quản lý và điều hành thu ngân sách, đặc biệt chú trọng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến công tác thu thuế. Tăng cường khai thác nguồn thu theo chiều sâu ở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn đang hoạt động ổn định và phát triển. Theo dõi chặt chẽ nguồn thu NSNN, dự báo tình hình thu để có biện pháp cân đối đảm bảo các nhiệm vụ chi, ưu tiên các lĩnh vực an sinh xã hội, VH-GD, QP-AN trên địa bàn tỉnh. Sở KHĐT triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ KHĐT về hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn đầu tư công; thường xuyên rà soát đôn đốc địa phương, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn XDCB, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong chính sách đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xử lý kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển.

Lê Lài