Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả họp thẩm tra các tờ trình, đề án phục vụ kỳ họp 5 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2017

Đăng ngày: 29/11/2017
​Kết quả họp thẩm tra các tờ trình, đề án phục vụ kỳ họp 5 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2017.

​     Ngày 28/11/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các tờ trình, đề án phục vụ kỳ họp 5 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 để xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đề án thu phí tham quan công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử; phí thẩm định giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; phí thư viện; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

    ​Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh – Chỉ trì; ông Phạm Ngọc Tuấn – PCT HĐND tỉnh; thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh, có: bà Đỗ Thị Hòa Bình và bà Huỳnh Ngọc Kim Mai – Phó Ban VHXH-HĐND tỉnh; bà Lê Thị Ngọc Loan – Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh; ông Lê Quang Trung – PGĐ Sở Y tế; Trương Thị Kim Huệ - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo các sở, ngành gồm: Bà Huỳnh Lệ Giang – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Huỳnh Văn Tịnh – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; bà Nguyễn Thị Kim Hương – Ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Đặng Thị Kim Thắm – Phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Thanh – PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Hữu Nguyên – PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Giang Thị Thu Nga – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Lê Ngọc Mai – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội. Đại diện các sở, ban, ngành: Sở Tài chinh; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Dân tộc; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh.

IMG_0394.JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

    Tại cuộc họp đại biểu đã nghe các đơn vị có tờ trình, đề án trình bày sự cần thiết để trình các nội dung trên tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, trên cơ sở đó Đại diện Lãnh đạo Ban VH-XH HĐND đã thông qua các Dự thảo báo cáo thẩm tra và xin ý kiến góp ý của các đại biểu, gồm các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Dự thảo Nghị quyết quy định phí tham quan công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, phí thẩm định giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, phí thư viện, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Dự thảo Nghị quyết quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

    Kết thúc cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của đại biểu hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra để trình ra kỳ họp thứ 5 và một số nội dung chưa thống nhất tại cuộc họp thẩm tra, Ban sẽ báo cáo Thường trực và đề xuất đưa các nội dung trên vào phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường để xin ý kiến đại biểu./.

    Trương Thị Hộp